SJ Access: Hãy Mượn iPad, Chromebook, và Laptop

Chúng Tôi Cho Mượn iPad, Chromebook, và Laptop

Thư Viện Cộng Đồng San José nay mở rộng số thiết bị công nghệ, gồm cả những iPad, Chromebook, và Laptop.

Chỉ với một thẻ thư viện có hiệu lực, quý vị có thể mượn ba loại thiết bị này trong 90 ngày (với một gia hạn tự động thêm 30 ngày nếu không có ai khác đặt giữ thiết bị). Quý vị cần phải dùng thư mục (catalog) để tìm và đặt giữ một thiết bị, rồi làm cuộc hẹn đến nhận thiết bị tại địa điểm thư viện được lựa chọn. Một số giấy tờ cần được tham khảo và ký trước khi mượn. Hãy xem Quy Định Về Mượn & Thỏa Thuận Của Người Dùng và Hướng Dẫn An Toàn.

Hãy tìm hiểu thêm về:

  • iPad (iPad là gì? Cách mượn và trả)
  • Chromebook (Chromebook là gì? Cách mượn và trả)
  • Laptop (Laptop là gì? Cách mượn và trả)

Quý vị vẫn chưa có một thẻ thư viện?

Hãy tìm hiểu cách ghi danh để nhận một thẻ thư viện hôm nay.

Cần hỗ trợ và học hỏi thêm về máy vi tính và các thiết bị công nghệ?

Hãy tìm hiểu thêm tại trang Những Lớp Học và Hỗ Trợ Kỹ Thuật.

Có thắc mắc?

Chúng tôi mong mỏi sự tham gia của quý vị!