Hướng dẫn an toàn

Hướng dẫn chung

  • Cơ Quan Sức Khoẻ Cộng Đồng Quận Hạt Santa Clara đòi hỏi việc này mọi người (tuổi 2+) đeo khẩu trang trong nhà. Cảm ơn sự hợp tác của quý vị.
  • Không mang thức ăn và đồ uống vào trong thư viện.
  • Tẩy trùng tay trước khi sử dụng thiết bị thư viện bao gồm máy vi tính và máy in.
  • Nước rửa tay sẽ được cung cấp.
  • Những mặt phẳng sẽ được làm sạch thường xuyên trong ngày.
  • Mang theo thiết bị nghe (headphones) của riêng quý vị.

Nguyên tắc chương trình trực tiếp

  • Mặt nạ được yêu cầu cho tất cả các chương trình trong nhà cho mọi người từ 2 tuổi trở lên.
  • Dung lượng và thiết lập chương trình được xác định theo vị trí và loại chương trình.
  • Một số chương trình có thể yêu cầu đăng ký.
  • Bằng chứng về tình trạng tiêm chủng không bắt buộc đối với các chương trình do thư viện tài trợ.

Cần giúp đỡ?

Gọi số 03-5937-6960, Thứ Hai - Thứ Bảy từ 11:00 sáng - 6:00 tối, hoặc trò chuyện trực tiếp với một nhân viên 7 ngày trong tuần.