Mượn máy vi tính xách tay

Có thiết bị máy tính xách tay để thanh toán

Yêu cầu một máy tính xách tay

Quý vị có thể mượn một máy tính xách tay Dell với thẻ thư viện. Dịch vụ này là MIỄN PHÍ và có sẵn cho mọi người.

Đây là những thông tin cần thiết quý vị nên biết để bắt đầu:

Máy vi tính xách tay là gì?

Máy vi tính xách tay là loại máy vi tính chạy bằng pin có tính di động cao hơn so với máy vi tính để bàn. Điều này có nghĩa là Quý vị có thể sử dụng chúng ở hầu hết mọi nơi. Các máy vi tính xách tay Windows này đi kèm với bộ sạc và điểm phát sóng Wi-Fi (Hotspot) để Quý vị có thể sử dụng Internet miễn phí ở hầu hết mọi nơi.

Dưới đây là một số điều cần biết trước khi quý vị yêu cầu một máy tính xách tay:

  • Có rất nhiều nhu cầu đối với một số lượng máy vi tính xách tay có hạn. Không thể đặt giữ chúng hiện nay.
  • Quý vị có thể mượn một Chromebook sớm hơn. Quý vị có thể đặt giữ một Chromebook. Nếu quý vị không có thể truy cập Internet tại nhà, quý vị cũng có thể muốn mượn một Điểm phát sóng Wi-Fi (Hotspot) vì những Chromebook này không đi kèm với Internet.
  • Những máy vi tính xách tay này đi kèm với giáo trình Digital Literacy (Kỹ Thuật Số). Đây là các lớp học máy vi tính tự chủ, miễn phí. Chúng bao gồm cách sử dụng internet, máy vi tính xách tay và hơn thế nữa.

Làm thế nào để mượn một máy vi tính xách tay

  • BƯỚC 1: Gọi một trong những địa điểm thư viện có tham gia để kiểm tra tình trạng có sẵn.
  • BƯỚC 2: Khi quý vị đến nhận máy tính xách tay của mình, quý vị sẽ điền vào một mẫu đơn nhận hàng và thăm dò ý kiến. Quá trình này sẽ mất 5-10 phút để hoàn thành. Nhân viên cũng sẽ xem xét Chính sách thiết bị và Thỏa thuận người dùng trước khi quý vị ký vào tài liệu. Đây là thỏa thuận nếu quý vị muốn xem trước khi chọn máy tính xách tay của mình: English | Español | Tiếng Việt.

Xin lưu ý:

  • Thời hạn thanh toán là 90 ngày với một lần tự động gia hạn trong 30 ngày nếu không có yêu cầu nào khác đối với mặt hàng.
  • Các thành viên thư viện từ 17 tuổi trở xuống cần phải có người lớn đi cùng để lấy máy tính xách tay của họ.

Làm thế nào để trả lại máy vi tính xách tay của Quý vị

  • Chúng tôi không có cuộc hẹn để trả lại thiết bị. Khi bạn đến thư viện nơi bạn đã kiểm tra thiết bị của mình, hãy giao thiết bị của bạn cho một nhân viên.
  • Khi quý vị trả lại máy tính xách tay của mình, quý vị sẽ điền vào một cuộc khảo sát sau khi thanh toán. Quá trình này sẽ mất khoảng 5 phút để hoàn thành.
  • Đừng trả lại máy tính xách tay của quý vị trong sổ rơi.

An toàn COVID-19

Trước khi đến một địa điểm SJPL, vui lòng xem lại Hướng dẫn an toàn.

Cần Giúp Đỡ?