Là Một Thành Viên Nhận Được Nhiều Hơn: Nhận thẻ thư viện

Thẻ Thư Viện Điện Tử

Thẻ Điện Tử giúp giúp truy cập tức thì 24/7 vào tài nguyên trên mạng. Đây là thẻ thư viện kỹ thuật số, vì vậy quý vị sẽ không nhận được thẻ nhựa.

  • Miễn phí để ghi danh và truy cập các dịch vụ thư viện.
  • Có sẵn cho tất cả cư dân California
  • Thẻ này tạm thời có sẵn do đại dịch.

Thẻ Thư viện Truy cập Toàn Diện Miễn phí

Thẻ Thư viện Trạng thái Hạn chế

  • Không thể cung cấp bằng chứng về địa chỉ hiện tại của quý vị? Quý vị có thể nhận được Thẻ Trạng thái Giới hạn (Limited Status Card).
  • Thẻ này cho phép quý vị mượn 1 thư liệu tại một thời điểm. Quý vị cũng có thể sử dụng các dịch vụ học tập và phát trực tuyến, bộ sưu tập, v.v.
  • Để nhận thẻ này, hãy làm theo hướng dẫn về Thẻ truy cập toàn diện:
  • Sau đó, nói chuyện với nhân viên khi quý vị đến nhận thẻ.

Thẻ thư viện thay thế

Thẻ thay thế có sẵn ở bất kỳ địa điểm thư viện. Bạn cần truy cập vào thẻ bị mất / bị đánh cắp nhưng không thể đến thư viện? Kết nối với nhân viên để lấy số thẻ thư viện và đặt lại mã PIN (số nhận dạng cá nhân).

Chúng tôi có tại đây để hỗ trợ

Liên lạc chúng tôi 7 ngày một tuần thông qua Dịch vụ trò chuyện trưc tuyến (chat) của SJPL hoặc gọi 408-808-2000, Thứ Hai - Thứ Bảy từ 11:00 AM - 6:00 PM.

Tận dụng tối đa tư cách thành viên của quý vị!

Giới thiệu về tư cách thành viên của quý vị

Tìm hiểu về thời hạn thanh toán, gia hạn, khoản giữ, tiền phạt và phí, quyền truy cập công nghệ, v.v.

Câu hỏi thường gặp về tư cách thành viên

Tìm câu trả lời cho các câu hỏi về quyền lợi và tư cách thành viên phổ biến.

Chọn Thiết Kế Thẻ Thư Viện Của Quý Vị

Chọn từ các thiết kế của các nghệ sĩ địa phương, logo của đội thể thao, v.v.