Thông điệp cảnh báo

Tất cả các tòa nhà thư viện vẫn đóng cửa. Tham quan ngoài trời Địa điểm đón khách nhanh khi các khoản lưu giữ của bạn đã sẵn sàng - cuộc hẹn có sẵn nhưng không bắt buộc.

Trở Thành Thành Viên: Nhận Một Thẻ Thư Viện

Nhân viên SJPL giữ các chữ cái đánh vần, #RightToL Library

Những lý do hàng đầu để trở thành thành viên SJPL

 1. MIỄN PHÍ làm thành viên.
 2. Truy cập 24/7 Tài Nguyên Trên Mạng.
 3. Nhận Hàng Cấp Tốc có sẵn tại các địa điểm được chọn.

Tùy chọn thành viên

Thẻ Thư Viện Điện Tử

 • Ai đủ điều kiện? Có sẵn cho bất kỳ cư dân San José.
 • Loại thẻ: Số thẻ ảo và mã PIN.
 • Tôi có thể mượn được những gì? Học trên mạng, sách điện tử, đọc truyện điện tử, xem phim trên mạng, nhạc điện tử.
 • Giới Hạn Mượn: Khác nhau dựa trên nhà cung cấp.
 • Giới Hạn Đặt Giữ: Khác nhau dựa trên nhà cung cấp.
 • Hết Hạn: Có hiệu lực cho đến khi mọi địa điểm mở lại hoàn toàn.
 • Đang mở: Trong thời gian đóng cửa.

Ghi Danh

Thẻ Tạm Thời

 • Ai đủ điều kiện? Có sẵn cho người lớn với Thẻ Thư Viện Điện Tử.
 • Loại thẻ: Lựa chọn của quý vị thiết kế thẻ nhựa với số và mã PIN.
 • Tôi có thể mượn được những gì? Mọi thứ mà thẻ eLibrary mang lại cho bạn cộng với các vật phẩm vật lý, bao gồm thiết bị điểm phát sóng.
 • Giới Hạn Mượn: 20 vật phẩm. Số các mặt hàng điện tử khác nhau dựa trên nhà cung cấp.
 • Giới Hạn Đặt Giữ: 10 vật phẩm. Số các mặt hàng điện tử khác nhau dựa trên nhà cung cấp.
 • Hết Hạn: Có giá trị trong một (1) năm.
 • Đang mở: Trong thời gian đóng cửa.

Ghi Danh

Thẻ Truy Cập Đầy Đủ

 • Ai đủ điều kiện? Không có sẵn cho các thành viên mới tại thời điểm này.
 • Loại thẻ: Lựa chọn của quý vị thiết kế thẻ nhựa với số và mã PIN.
 • Tôi có thể mượn được những gì? Tất cả mọi thứ một thẻ tạm thời có được bạn và nhiều hơn nữa.
 • Giới Hạn Mượn: 100 vật phẩm. 10 tựa DVD. Các mặt hàng điện tử khác nhau dựa trên nhà cung cấp.
 • Giới Hạn Đặt Giữ: 30 vật phẩm. Số các mặt hàng điện tử khác nhau dựa trên nhà cung cấp.
 • Hết Hạn: Có giá trị trong bốn (4) năm và sau đó phải là gia hạn.
 • Đang mở: Khi các thư viện mở lại.

Không có sẵn

Trợ giúp với tư cách thành viên thẻ thư viện của bạn

Chọn Thiết Kế Thẻ Thư Viện Của Quý Vị

Chọn từ các thiết kế của các nghệ sĩ địa phương, logo của đội thể thao, v.v.

Vay & Trả lại

Tìm hiểu cách sử dụng thẻ thư viện của bạn. Nhận thông tin về thời hạn thanh toán, gia hạn, tạm giữ, tiền phạt và phí, v.v.

Thẻ Tạm Thời

Sau khi nhận được số Thẻ thư viện điện tử, cư dân San Jose trưởng thành có thể sử dụng biểu mẫu này để chuyển đổi Thẻ thư viện điện tử của họ sang Thẻ tạm thời.

Nhận Trợ Giúp Về Trương Mục Của Quý Vị

Thông tin liên lạc để trò chuyện, gửi email, hoặc gọi cho chúng tôi.

Nhận Cập Nhật Về Thành Viên

Ghi danh nhận thông tin điện tử của chúng tôi để được cập nhật thường xuyên.

Thẻ Thư Viện Cho Trường Trung Học Cơ Sở / Trung Học Phổ Thông

Thanh thiếu niên có thể nhận được thẻ thư viện SJPL và mượn một thư liệu tại bất cứ lúc nào mà không cần chữ ký của cha mẹ hoặc người giám hộ.