Chia Sẻ Câu Chuyện Thư Viện Của Quý Vị

Một gia đình bốn người với mặt nạ trong thư viện.

Thư viện đã thay đổi cuộc sống của bạn? Sau đó, chúng tôi muốn nghe từ bạn!

Hãy chia sẻ story với chúng tôi để truyền cảm hứng và chứng minh cho những người khác thấy thư viện có thể mạnh mẽ như thế nào. Cho chúng tôi biết s của bạntory trong biểu mẫu bên dưới và thể hiện cách bạn đã tập luyện #RightToL Library.

StorTôi được gửi bằng các ngôn ngữ khác được hoan nghênh và khuyến khích.

 

Vui lòng chọn vị trí thư viện bạn thường ghé thăm nhất hoặc vị trí liên quan đếntory.
Chia sẻ S của bạntory?
Mô hình San José Public Library có thể chia sẻ của bạntory trên trang web của chúng tôi nếu bạn đồng ý. Chúng tôi sẽ không chia sẻ email của bạn với bất cứ ai.