Đội Ngũ Quản Trị Thư Viện

Đội ngũ lãnh đạo điều hành

Ảnh chụp đầu của Jill Bourne.

Giám Đốc Thư Viện

Jill Bourne
jill.bourne@sjlibrary.org
1-408-808-2150

Trợ lý hành chính: Dziêm Nguyễn
dziem.nguyen@sjlibrary.org
Jenny Choi

Phó Giám Đốc Điều Hành

Jenny Choi
jenny.choi@sjlibrary.org
1-408-808-2152

Chuyên viên Văn phòng Cao cấp: Ronald Kammerdiener-Clapp
ronald.clapp@sjlibrary.org
Chân dung của Michelle Ornat.

Phó Giám Đốc Dịch Vụ Công

Michelle Ornat
michelle.ornat@sjlibrary.org
1-408-808-2112

Chuyên viên văn phòng cấp cao: Julia Santos
julia.santos@sjlibrary.org
Grabowski

Chánh văn phòng kiêm Giám đốc Chính sách và Phân tích

Ann Grabowski
ann.grabowski@sjlibrary.org
1-408-808-2170

Andrea Maestre

Điều Viên Hành Chính

Andrea Maestre
andrea.maestre@sjlibrary.org
1-408-808-2192

Elizabeth Castañeda

Người quản lý thông tin công khai

Tiếp thị & Truyền thông, Dịch vụ Web và Dịch vụ Tình nguyện
Elizabeth Castañeda
elizabeth.castaneda@sjlibrary.org
1-408-808-2175

Trần Anh T.

Giám đốc Vốn/Cơ sở vật chất, Hạm đội và Dịch vụ An ninh

Trần Anh T.
Anht.tran@sjlibrary.org
1-408-808-2154

Chân dung của Jean Herriges.

Quản Lý Bộ Phận

Các Bộ Sưu Tập & Chi Nhánh Phía Bắc
Jean Herriges
jean.herriges@sjlibrary.org
1-408-808-2188

Vidya Kilambi

Quản Lý Bộ Phận

Giáo Dục & Đổi Mới
Vidya Kilambi
vidya.kilambi@sjlibrary.org
1-408-808-2151

Chân dung Michelle Amores.

Quản Lý Bộ Phận

Thư viện King & Chi Nhánh Phía Nam
Michelle Amores
michelle.amores@sjlibrary.org
1-408-808-2186

Quản Lý Đơn Vị

Shane Curtin

California Room

Shane Curtin
shane.curtin@sjlibrary.org
1-408-808-2167

Chân dung của Sharon Fung.

Bộ Sưu Tập & Dịch Vụ Kỹ Thuật

Sharon Fung
sharon.fung@sjlibrary.org
1-408-808-2468

Chân dung của Amanda Otte.

Con đường đại học và nghề nghiệp

Amanda Otte
amanda.otte @ sjl Library.org
408-808-2115

Robert Roderick

Dữ liệu và Phân tích

Robert Rodrock
robert.rodrock@sjlibrary.org
1-408-808-2366

Chân dung của Araceli Delgado-Ortiz.

Giáo Dục Mầm Non

Araceli Delgado-Ortiz
araceli.delgado@sjlibrary.org
1-408-808-2617

Samantha Cramer

Dịch Vụ Giáo Dục & Tổ Chức Chương Trình

Samantha Cramer
samantha.cramer@sjlibrary.org
1-408-808-2006

Chân dung của Karla Alvarez.

Dịch vụ công bằng và hòa nhập

Karla Alvarez
karla.alvarez@sjlibrary.org
1-408-808-2140

Lauren Hancock

Học tập mở rộng

Lauren Hancock
lauren.hancock@sjlibrary.org
415-271-3703

biểu tượng chung của một người

Giám sát Hạm đội/ Hậu cần

David Fierro
david.fierro@sjlibrary.org
408-808-2353

Howard (Hap)

Công nghệ Thông tin

Howard (Hap)
howard.yeilding@sjlibrary.org
1-408-808-2420

Chân dung của Jennifer Luayon.

Dịch Vụ Truy Cập Thư Viện King (tài khoản, thanh toán, đặt giữ)

Jennifer Luayon
jennifer.luayon@sjlibrary.org
1-408-808-2325

biểu tượng chung của một người

Tài liệu và Tham chiếu Công cộng của King và SJPL Works

Natasha Lowell
natasha.lowell@sjlibrary.org
1-408-808-2040

Chân dung của Elizabeth Nolan.

King Youth Services và Teen HQ

Elizabeth Nolan.
elizabeth.nolan@sjlibrary.org
1-408-808-2184

biểu tượng chung của một người

Giám sát an ninh thư viện

Lee Pendleton
lee.pendleton@sjlibrary.org
408-808-2048

Nancy Macías

Tiếp Thị & Truyền thông

Nancy Macías
nancy.macias@sjlibrary.org
1-408-808-2092

Chân dung của Adrian McBride

Partners in Reading (Người Lớn Học Đọc)

Adrian McBride
adrian.mcbride@sjlibrary.org
1-408-808-2363

Jason Pell

Dịch Vụ Tình Nguyện

Jason Pell
jason.pell@sjlibrary.org
1-408-808-2085

Chân dung của Julie Oborny.

Dịch Vụ Mạng

Julie Oborny
julie.oborny@sjlibrary.org
1-408-808-2035

Quản lý thư viện chi nhánh