Thư Viện Bằng Thư

Chồng sách trong một hộp thư cổ kính với San Jose Public Library biểu tượng.

Thư viện qua thư là gì?

Dịch vụ Thư viện qua Thư cung cấp sách và các tài liệu thư viện khác cho các thành viên SJPL ở mọi lứa tuổi sống tại thành phố San José. Thư viện bằng thư là miễn phí. Nó dành cho những cá nhân không thể đến thăm thư viện do bị khuyết tật tạm thời hoặc vĩnh viễn.

Cách đăng ký

Để đăng ký Library-by-Mail tại SJPL, vui lòng điền đầy đủ đơn đăng ký Trực tuyến hoặc qua PDF có thể in được. Sau khi gửi đơn đăng ký này, bạn sẽ nhận được mẫu giấy chứng nhận qua email. Vui lòng chia sẻ biểu mẫu chứng nhận với cơ quan chứng nhận của bạn để hoàn thành. Cơ quan chứng nhận có thể là bác sĩ, y tá hoặc nhân viên xã hội.

Quý vị không thể hoàn thành biểu mẫu này? Quý vị có cần hỗ trợ về quy trình chứng nhận không? Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại trợ năng@sjlibrary.org, để chúng tôi có thể hỗ trợ quý vị.

Ngoài ra, một phiên bản dạng PDF của cả đơn ghi danh và mẫu chứng nhận có thể được điền tay và gửi đến:

San Jose Public Library
Người nhận: Thư viện qua thư, KPRR
150 E. San Fernando
San Jose, CA 95112

Các phiên bản PDF: Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban Nha | Tiếng Việt | 简体 中文中國 傳統 的)한국어

Sau khi đăng ký

Khi ghi danh xong, quý vị sẽ nhận được thư chào đón với các giải thích cách hoạt động của dịch vụ Thư viện Bằng Thư, bao gồm cách liên hệ với người liên lạc của Thư viện Bằng Thư nếu quý vị có thắc mắc hoặc để yêu cầu thư liệu.

Để biết thêm thông tin, hãy gọi 408-808-2355 hoặc email accessibility@sjlibrary.org.
 

Đăng ký tuyển sinh trực tuyến

 

Họ và tên
Địa Chỉ
Quý vị có thẻ thư viện SJPL không?
Nếu không, bạn đã đăng ký chưa?