Truy cập & Yêu cầu Tài liệu SJSU

Đăng bởi Nặc Danh on Thứ bảy, 07/22/2017 - 1:00 PM
Tòa thị chính trong khuôn viên trường đại học bang San Jose đối diện Thư viện King.

Người dùng SJPL không thể truy cập tài liệu SJSU trong quá trình đóng COVID-19. Khi dịch vụ tiếp tục, hãy làm theo các bước sau. 

  • Bạn sẽ cần thẻ thư viện SJPL của mình để áp dụng cho quyền truy cập Cộng đồng điều đó sẽ cho phép bạn kiểm tra và yêu cầu tài liệu thông qua danh mục SJSU. Việc kiểm tra và nhận giữ này sẽ được giới hạn ở vị trí Thư viện King.
  • Yêu cầu nhận vật liệu SJSU tại các địa điểm chi nhánh được xử lý thông qua một hệ thống riêng có tên là ILLiad và không yêu cầu bạn đăng ký quyền truy cập Người dùng Cộng đồng SJSU.
  • Thêm chi tiết về yêu cầu tài liệu SJSU

San José Public Library và nhân viên của Đại học bang San José mong muốn được hỗ trợ bạn về nhu cầu thông tin của bạn. Vui lòng kiểm tra với nhân viên cho câu hỏi bổ sung.

Thêm bình luận mới

Bình luận dự kiến ​​sẽ tuân theo các quy tắc cơ bản của phép lịch sự và có liên quan đến chủ đề được bình luận. Bình luận sẽ được xem xét trước khi đăng. Bình luận blog đại diện cho quan điểm của người bình luận, không nhất thiết là quan điểm của Thư Viện Cộng Đồng San José. Để biết thêm thông tin xem Nguyên tắc bình luận của SJPL.