SJ電子圖書館

作者的博客

eSpotlight- Pressbooks 為了一個家庭 他的tory相冊

使用 Pressbooks 和 SJPL 他的tory和家譜資源告訴你的tory.

SJ電子圖書館
03/14/2023-12:00上午

eSpotlight - 黑他tory 月在上下文中

探索美國黑人他的tor與 Gale 在上下文中。

SJ電子圖書館
02/14/2023-10:00上午

eSpotlight- Mango (愛)語言

通過浪漫專業單位學習愛的語言 Mango 語言,提供法語、意大利語、葡萄牙語和西班牙語。

SJ電子圖書館
02/12/2023-6:00上午

eSpotlight - 新的一年,新的你:熱愛你的事業

這是我們新年的最後一周,來自加利福尼亞州立圖書館系列的電子資源讓您煥然一新。 LearningExpress 可以幫助您根據自己的技能和興趣找到自己喜歡的職業。

SJ電子圖書館
02/01/2023-6:00上午

eSpotlight - 新的一年,新的你:社交媒體

新的一年到了,使用來自加利福尼亞州立圖書館的電子資源讓您煥然一新。 本週,Northstar 將教您如何使用社交媒體並提供安全上網的技巧。

SJ電子圖書館
01/27/2023-下午4:00

eSpotlight - 新的一年,新的你:金融

新的一年到了,使用來自加利福尼亞州立圖書館的電子資源讓您煥然一新。 本週,學習如何使用 LinkedIn Learning 創建預算。

SJ電子圖書館
01/24/2023-6:00上午

eSpotlight- Pressbooks

以您自己的方式成為出版作者 Pressbooks!

SJ電子圖書館
01/17/2023-12:00上午

eSpotlight - 新的一年,新的你:看世界,離家可選

新的一年到了,使用來自加利福尼亞州立圖書館的電子資源讓您煥然一新。 本週,使用 GetSetUp 獲取計劃下一次旅行或虛擬度假的提示。

SJ電子圖書館
01/16/2023-1:30上午

eSpotlight - 新的一年,新的你:改進你的國際象棋遊戲

新的一年到了,使用來自加利福尼亞州立圖書館的電子資源讓您煥然一新。 本週使用 HelpNow 學習國際象棋的基礎知識或獲得現場一對一輔導tor改善你的遊戲。

SJ電子圖書館
01/09/2023-11:00上午

eSpotlight - 新的一年,新的你:為你花點時間!

新年到了,新的你。 本週,花點時間學習如何通過 Coursera 過上更快樂、更充實的生活。

SJ電子圖書館
01/01/2023-下午12:01

是時候升級到 Libby 了!

遺產 Overdrive 應用程序將於 2023 年初停產。立即升級到更新的 Libby 應用程序,以訪問新的和改進的功能。

SJ電子圖書館
12/13/2022-10:00上午

Celebrate Early Christmas - Những Cuốn Sách Cần Đọc Trước Giáng Sinh

Cận kề vào những ngày lễ giáng sinh sắp đến, thư viện San Jose có những cuốn sách hay và những cuốn phim thích hợp để gửi đến các độc giả.

SJ電子圖書館
12/13/2022-9:00上午