博客:越南語

按類別或語言瀏覽:

最新博客

Lớp Học Cơ Bản Về Máy Vi Tính

Quý vị muốn có mộ̣t kiến thức cơ bản về sử dụng máy vi tính không? Hãy tham dự một loạt lớp học trên mạng về Kỹ Thuật Số và có cơ hội nhận lãnh một laptop.

丹尼爾·翁(Daniel Ong)
11/19/2021-下午4:55

Hãy Khám Phá Bộ Sưu Tập Điện Tử Tiếng Việt (Vietnamese eLibrary)

Chúng tôi cung cấp cho quý vị hơn 350 sách điện tử và gần 50 âm thâu đọc truyện bằng Việt Ngữ cho mọi lứa tuồi. Mượn sách điện tử không cần trả và không tiền phạt trể hạn.

丹尼爾·翁(Daniel Ong)
11/06/2021-9:00上午

Sách Hay Trong Tuần: Thi Phẩm

Hãy khám phá những áng thơ tuyệt tác của văn học Việt Nam qua những thi phầm để đời.

丹尼爾·翁(Daniel Ong)
11/02/2021-6:32上午

SJ Access: Hãy Mượn iPad, Chromebook, và Laptop

Thư Viên Cộng Đồng San José nay mở rộng số thiết bị công nghệ và cho mượn iPad, Chromebook, và Laptop trong 90 ngày.

丹尼爾·翁(Daniel Ong)
10/28/2021-6:36上午

Sách Hay Trong Tuần: Tự Lực Văn Đoàn

Hãy tìm về văn học cổ điển Việt-Nam với những nhà văn tiền chiến của Tự Lực Văn Đoàn.

丹尼爾·翁(Daniel Ong)
10/22/2021-下午5:18

SJ Access: Không Có Internet Tại Nhà? Hãy Mượn Một Wi-Fi Hotspot

Thư viện đang cho mượn hàng 1000 thiết bị Wi-Fi Hotspot (hoặc Hotspot) cho cư dân San José để kết nối với mạng Internet miễn phí. Hãy bấm vào đây để thêm chi tiết.

丹尼爾·翁(Daniel Ong)
10/22/2021-11:04上午

Sách Hay Trong Tuần: Nguyễn Thị Hoàng & Phạm Cao Củng

Hãy khám phá hai nhà văn viết tiểu thuyết tình cảm và trinh thám nổi tiếng trước năm 1975.

丹尼爾·翁(Daniel Ong)
07/21/2021-下午6:00

Thư Viện Cộng Đồng San José

Chào mừng quý vị với đến Thư Viện Cộng Đồng San José – một nơi có đầy đủ các thông tin, chương trình và dịch vụ MIỄN PHÍ cho tất cả các thành viên trong cộng đồng.

丹尼爾·翁(Daniel Ong)
04/22/2020-下午3:00