Kiểm tra phóng to

Đăng bởi Laurie Willis on Thứ Tư, ngày 05 tháng 13 năm 2020 - 9:44 sáng

logo dịch vụ tình nguyện.

 

Laurie Zoom Room 1

 

Laurie Zoom Room 2

 

Thêm bình luận mới

Bình luận dự kiến ​​sẽ tuân theo các quy tắc cơ bản của phép lịch sự và có liên quan đến chủ đề được bình luận. Bình luận sẽ được xem xét trước khi đăng. Bình luận blog đại diện cho quan điểm của người bình luận, không nhất thiết là quan điểm của Thư Viện Cộng Đồng San José. Để biết thêm thông tin xem Nguyên tắc bình luận của SJPL.