Ủy ban Thanh niên: Chương trình và Biên bản Cuộc họp năm 2021

Xin lưu ý: 

Kể từ mùa hè năm 2021, Ủy ban Thanh niên đã chuyển từ PRNS sang Thư viện. Sẽ không có cuộc họp thường kỳ nào của Ủy ban Thanh niên được tổ chức vào tháng 2022 năm 2022 hoặc tháng XNUMX năm XNUMX.

Các cuộc họp sẽ vẫn diễn ra trực tuyến cho đến cuối năm 2021. Bạn có thể xem các cuộc họp trên San José Public LibraryKênh YouTube của.

Adobe Acrobat Reader được yêu cầu để xem các báo cáo của Ủy ban Thanh niên.

Trở lại đầu trang