Các câu chuyện và biên bản gặp gỡ: 2021

nhóm thanh niên đa dạng

Xin lưu ý: 

Kể từ mùa hè năm 2021, Ủy ban Thanh niên đã chuyển đổi từ PRNS sang Thư viện.

Các cuộc họp thường kỳ của Ủy ban Thanh niên sẽ không được tổ chức vào tháng 2022 năm 2022 hoặc tháng XNUMX năm XNUMX.

Các cuộc họp sẽ vẫn ảo đến hết năm 2021.

Các cuộc họp có thể được xem trên San José Public LibraryKênh YouTube của ở đây

Adobe Acrobat Reader được yêu cầu để xem các báo cáo của Ủy ban Thanh niên.