Thông điệp cảnh báo

 Thành phố San Jose đặc biệt khuyến cáo tất cả mọi người (từ 2 tuổi trở lên) đeo khẩu trang tại tất cả các địa điểm chi nhánh của SJPL. Mặt nạ vẫn được yêu cầu tại Thư viện Vua.
 

Thông điệp cảnh báo

 Vào Thứ Ba, ngày 17 tháng 1, 4 - XNUMX giờ sáng, trang web sjpl.org sẽ ngừng hoạt động để bảo trì. Bạn vẫn có thể sử dụng thư mụctrang web sự kiện trong suốt khoảng thời gian đó.

Thư Viện Của Quý Vị

DỊCH VỤ CHO THÀNH VIÊN

Trở thành thành viên / nhận thẻ thư viện, hướng dẫn người mượn, thăm bảo tàng, nhận trợ giúp từ thư viện.

Các Đặc Điểm

Máy tính, in ấn, sao chép, WiFi, phòng họp & học tập, tác phẩm nghệ thuật trong thư viện của chúng tôi

Tham Gia

Tình nguyện, quyên góp, Thư viện và Ủy ban Giáo dục