Wi-Fi miễn phí

Wi-Fi trong thư viện

Truy cập Wi-Fi (wifi) miễn phí tại tất cả các địa điểm SJPL. Một số vị trí mở rộng Wi-Fi ra các bãi đậu xe.

Wi-Fi trung tâm thành phố San José

Wi-Fi miễn phí có sẵn cho người dân và visitors ở Trung tâm thành phố San José.

Wi-Fi cộng đồng ở East Side San José

Wi-Fi cộng đồng (wifi) miễn phí có sẵn cho người dân và người xemtors gần các khu vực trường trung học James Lick, Yerba Buena và Overfelt, ở Đông San José.