Thư Viện Chi Nhánh Willow Glen

Ngoại thất của Willow Glen Chi nhánh

Giờ

Thứ Hai 2 giờ trưa - 6 giờ chiều
Thứ Ba 10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Thứ Tư 10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Thứ Năm 10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Thứ Sáu 2 giờ trưa - 6 giờ chiều
Thứ Bảy 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
Chủ Nhật Đóng

  Các Ngày Lễ Đóng Cửa
  Hướng dẫn an toàn

Địa Chỉ

1157 Minnesota Avenue
San Jose, CA 95125

Từ Cộng Đồng Của Chúng Ta

"Rất gần với tòa nhà chung cư cho người cao niên của tôi. Ngoài ra tôi thích thư viện này vì nó rất có tổ chức và đội ngũ nhân viên rất hữu ích."

- Dhia A.

THAM DỰ SINH HOẠT

Những câu chuyện và nhiều hơn thế nữa cho trẻ nhỏ, 0-5

Trực tiếp storytimes đang trở lại! Các chương trình ảo và điện thoại vẫn có sẵn trong nhà của bạn.

Đọc Học hè

Đọc để tìm hiểu và giành giải thưởng! Mọi lứa tuổi đều có thể mở rộng kiến ​​thức trong mùa hè.

Sự kiện ảo từ Willow Glen

Các sinh hoạt được tổ chức trên mạng quý vị có thể tham dự thoải mái từ nhà.