Thư Viện Chi Nhánh West Valley

West Valley Chi nhánh ngoại thất

Giờ

Thứ Hai 1 giờ trưa - 7 giờ chiều
Thứ Ba 10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Thứ Tư 10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Thứ Năm 10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Thứ Sáu 12 giờ trưa - 6 giờ chiều
Thứ Bảy 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
Chủ Nhật 12 giờ trưa - 5 giờ chiều

3/15: Chi nhánh này đóng cửa để bảo trì tòa nhà. Tất cả các địa điểm khác đều được mở.

  Các Ngày Lễ Đóng Cửa
  Hướng dẫn an toàn

Địa Chỉ

1243 San Tomas Aquino Road
San Jose, CA 95117

Từ Cộng Đồng Của Chúng Ta

"Các thư viện xấu xây dựng một bộ sưu tập toàn giấy. Các thư viện tốt xây dựng dịch vụ. West Valley xây dựng cộng đồng!"

- Yijia Z.

THAM DỰ SINH HOẠT

Hỗ trợ học tập & trợ giúp bài tập về nhà

Reading Buddies cung cấp cho học sinh từ lớp K-3 cơ hội cải thiện kỹ năng đọc của mình bằng cách làm việc riêng với một huấn luyện viên đọc.

Đọc Truyện (Storytimes)

Stories, vần điệu và bài hát cho trẻ nhỏ từ 0-5 tuổi.

Chương trình ảo từ West Valley

Các sự kiện trực tuyến bạn có thể tham dự từ sự thoải mái của nhà bạn, với trọng tâm là học mã hóa.