Thư Viện Chi Nhánh West Valley

West Valley Chi nhánh ngoại thất

Giờ Mở Cửa

Thứ Hai 1 PM - 6 PM
Thứ Ba 10 AM - 6 PM
Thứ Tư 1 PM - 6 PM
Thứ Năm 10 AM - 6 PM
Thứ Sáu 1 PM - 6 PM
Thứ Bảy 10 AM - 6 PM
Chủ Nhật Đóng

  Các Ngày Lễ Đóng Cửa
  Hướng dẫn an toàn

Từ Cộng Đồng Của Chúng Ta

"Các thư viện xấu xây dựng một bộ sưu tập toàn giấy. Các thư viện tốt xây dựng dịch vụ. West Valley xây dựng cộng đồng!"

- Yijia Z.

THAM DỰ SINH HOẠT

Những câu chuyện và nhiều hơn thế nữa cho trẻ nhỏ, 0-5

Khám phá các chương trình trên mạng và bằng điện thoại, tận hưởng thoải mái tại nhà của quý vị.

Chương trình ảo từ West Valley

Các sự kiện trực tuyến bạn có thể tham dự từ sự thoải mái của nhà bạn, với trọng tâm là học mã hóa.