Tình nguyện viên của năm

Bóng bảy người nắm tay nhau.

Cảm ơn bạn!

Chúng tôi đánh giá cao những đóng góp to lớn và nỗ lực của tất cả các tình nguyện viên của chúng tôi. Hàng năm, mỗi địa điểm và đơn vị thư viện của chúng tôi chọn một Tình nguyện viên của năm để được công nhận đặc biệt do sự cống hiến, cam kết và tác động của họ đối với cộng đồng. Tìm hiểu về Tình nguyện viên của năm nay.

Chúng tôi thực sự biết ơn vì họ đã chọn tình nguyện với Thư viện của chúng tôi.

Trở thành tình nguyện viên

Tình nguyện viên của năm

2021

Dheerj Jasuja

Almaden Thư viện chi nhánh - 2021

Michele Weiss

Alviso Thư viện chi nhánh - 2021

Patricia de Luna Muñoz

Dr. Roberto Cruz Alum Rock Thư viện chi nhánh - 2021

Steve Kline

Bascom Thư viện chi nhánh - 2021

Thiện Bryan Nguyễn

Berryessa Thư viện chi nhánh - 2021

Virginia Tellez Ramirez

Biblioteca Latinoamericana Thư viện chi nhánh - 2021

Simi Golani

Cambrian Thư viện chi nhánh - 2021

Madhu Prasad

Calabazas Thư viện chi nhánh - 2021

Manju Talekar

East San José Carnegie Thư viện chi nhánh - 2021

Annie Trần

Educational Park Thư viện chi nhánh - 2021

Thạch Đinh

Edenvale Thư viện chi nhánh - 2021

Kiran Ladwa

Evergreen Thư viện chi nhánh - 2021

Patricia Mena

Hillview Thư viện chi nhánh - 2021

Sheryl Mathew

Joyce Ellington Thư viện chi nhánh - 2021

Ann Hillen

Dr. Martin Luther King, Jr. Thư viện - KPRR - 2021

Catherine Tống

Dr. Martin Luther King, Jr. Thư viện - Dịch vụ thanh niên - 2021

Jonathan Joseph

Pearl Avenue Thư viện chi nhánh - 2021

Jim Cickyham

Partners in Reading - 2021

Ruth Ann Todd

Rose Garden Thư viện chi nhánh - 2021

Maheswari Bajji

Santa Teresa Thư viện chi nhánh - 2021

Kevin Kyu Kim

Seven Trees Thư viện chi nhánh - 2021

Như-Ý Trần

Tully Community Thư viện chi nhánh - 2021

Lena

Vineland Thư viện chi nhánh - 2021

Linda Belba

Village Square Thư viện chi nhánh - 2021

Niềm vui Matsumoto

Willow Glen Thư viện chi nhánh - 2021

Aniket Mahajan

West Valley Thư viện chi nhánh - 2021

2020

Melinda Stasch

Almaden Thư viện chi nhánh - 2020

La Mã

Alviso Thư viện chi nhánh - 2020

Peter cẩn thận

Dr. Roberto Cruz Alum Rock Thư viện chi nhánh - 2020

Stephanie Alexander

Bascom Thư viện chi nhánh - 2020