Dịch Vụ Tình Nguyện

Mỗi năm, các thành viên cộng đồng quyên góp thời gian, kỹ năng và tài năng của mình để tăng cường các dịch vụ được cung cấp bởi San José Public Library.

Tại sao tình nguyện?

Làm việc tình nguyện tại thư viện địa phương của quý vị là một cách tuyệt vời để:

  • Sử dụng tài năng của quý vị
  • Cung cấp dịch vụ có giá trị cho cộng đồng
  • Chia sẻ kỹ năng của quý vị
  • Gặp gỡ những người bạn tuyệt vời
  • Giảm tiền phạt của quý vị thông qua việc tình nguyện

Địa Chỉ

150 E San Fernando, San José, CA 95112

Tài nguyên tình nguyện

Cẩm nang (PDF) – Hướng dẫn, thông tin và lợi ích của hoạt động tình nguyện cho thư viện.

Tài liệu đào tạo:

Đăng nhập giờ của quý vị - Đăng nhập để ghi giờ tình nguyện của quý vị và cập nhật thông tin cá nhân. (myvolunteerpage.com)

Tùy chọn tình nguyện

Duyệt các cơ hội nổi bật.

Blogs mới nhất

Ăn mừng và trở thành cảm hứng.

Tình nguyện viên của năm 2024 - Branches JS

Gặp gỡ các tình nguyện viên của năm Joyce Ellington Chi nhánh - Seven Trees Chi nhánh.

Tình nguyện viên của năm 2024 - Chi nhánh EH

Gặp gỡ các tình nguyện viên của năm East San José Carnegie Chi nhánh - Hillview Chi nhánh.

Tình nguyện viên của năm 2024 - CD Chi nhánh

Gặp gỡ các tình nguyện viên của năm Calabazas Chi nhánh - Dr. Roberto Cruz Alum Rock Chi nhánh.

Tình nguyện viên của năm 2024 - Chi nhánh AB

Gặp gỡ các tình nguyện viên của năm Almaden Chi nhánh - Chi nhánh Biblioteca Latinoarmerica.
Trở lại đầu trang