Làm thế nào để trở thành một tình nguyện viên thư viện

Hai tình nguyện viên mỉm cười bên cạnh màn hình sách mới.

Về Việc Tình Nguyện

Có rất nhiều cơ hội cho việc tình nguyện trong thư viện của quý vị. Các tình nguyện viên của chúng tôi được thu nhập với kỳ vọng sẽ thực hiện cam kết tình nguyện trong vòng sáu tháng. Lịch trình thay đổi theo từng hoạt động tình nguyện.

Nếu quý vị quan tâm về dịch vụ loại bỏ tiền phạt của quý vị bằng cách tình nguyện, hãy bỏ qua quá trình dưới đây và viếng trang Tình nguyện để xóa tiền phạt (Volunteer Away Your Fines) .

Các bước để trở thành một tình nguyện viên đang thực hiện

 1. Xem lại các cơ hội được liệt kê theo vị trí
 2. Chọn cơ hội mà quan tâm và hoàn thành một đơn ghi trên mạng
 3. Sau khi đơn đăng ký của bạn được xem xét, một nhân viên sẽ liên hệ với bạn để lên lịch phỏng vấn nhằm xác định hoạt động nào phù hợp với lĩnh vực bạn quan tâm. Tại buổi gặp mặt này, bạn sẽ:
  • Xem lại mô tả vị trí tình nguyện viên;
  • Thảo luận về lịch trình/sẵn có; Và
  • Xem lại Cẩm nang.
 4. Sau cuộc họp của, quý vị sẽ nhận được thông tin Fingerprint LiveScan từ văn phòng Dịch vụ Tình nguyện (Yêu cầu lấy dấu vân tay cho tình nguyện viên từ 18 tuổi trở lên). Kết quả thường mất từ ​​2-3 tuần để xử lý.
 5. Khi chúng tôi nhận được kết quả, quý vị đã sẵn sàng để bắt đầu tình nguyện.

Tình nguyện viên trưởng thành

Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là cung cấp một môi trường an toàn cho tất cả các thành viên của cộng đồng. Các thư viện cộng đồng San José đã thực hiện một quá trình diễn tiếp lấy dấu vân tay của tất cả các tình nguyện viên trưởng thành. Vân tay được thực hiện miễn phí cho quý vị và kết quả sẽ được giữ bí mật. Thông tin cho cuộc hẹn này sẽ được chia sẻ với quý vị sau cuộc phỏng vấn đầu tiên của quý vị. Quý vị có thể bắt đầu tình nguyện ngay khi chúng tôi nhận được kết quả thường mất 2-3 tuần sau cuộc hẹn của quý vị.

Tình Nguyện Viên Thanh Thiếu Niên, tuổi từ 13 đến 14

Đạt tín dụng dịch vụ cộng đồng suốt cả năm qua Teens Reach, một hội đồng thanh niên của Thư Viện Cộng Đồng San José.

Mỗi mùa hè, những người ở độ tuổi 13-14 có thể tham gia hai cơ hội tình nguyện lớn nhất của chúng tôi:

 • Đại Sứ Chương Trình Đọc Học Hè
 • Chương trình thực phẩm mùa hè miễn phí

Đăng ký nhận bản tin email Dịch vụ Tình nguyện viên của chúng tôi để bạn có thể được thông báo khi có những cơ hội này. Tất cả tình nguyện viên dưới 18 tuổi phải có người giám hộ hợp pháp của họ ký vào Mẫu Chữ ký Tình nguyện viên.

Tình Nguyện Viên Thanh Niên, tuổi từ 15 trở lên

Độ tuổi tối thiểu cần thiết cho tình nguyện liên tục là 15. Teens Reach là tùy chọn nhưng được khuyến nghị cho những người 15-17 tuổi. Mỗi tình nguyện viên tuổi teen đóng vai trò như một đại diện thư viện cho công chúng. Bạn sẽ được đào tạo bởi một nhân viên sẽ nói chuyện với bạn về lịch trình, kỳ vọng và quy tắc ăn mặc. Tất cả tình nguyện viên dưới 18 tuổi phải có người giám hộ hợp pháp của họ ký vào Mẫu Chữ ký Tình nguyện viên.

Cơ hội tình nguyện theo địa điểm