Lên lịch tham quan lớp học ảo với Thư viện

nhóm trẻ em đi bộ

Mang thư viện đến lớp học của bạn!

Chúng tôi cung cấp:

  • một chuyến thăm lớp học ảo trong 30 phút
  • Giới thiệu ảo về Tài nguyên điện tử của Thư viện
  • Tổng quan thông tin thẻ thư viện

Chúng tôi rất vui khi được làm việc với bạn và điều chỉnh các lượt truy cập lớp ảo của chúng tôi để giải quyết các mối quan tâm cụ thể của lớp hoặc thông tin được nhắm mục tiêu đến cấp lớp.

Nếu bạn muốn một thủ thư hầu như ghé thăm lớp học của bạn, vui lòng điền vào mẫu dưới đây.

Vui lòng cho phép 2 tuần để một thủ thư liên lạc với bạn để sắp xếp lịch trình.

 

Thời gian truy cập
Ngày / Giờ Chọn Lựa Thứ Hai
một ngày/giờ nữa
Điền vào tối đa ba ngày và giờ thay thế khác cho cuộc viếng thăm của quý vị, nếu chúng tôi không thể đáp ứng yêu cầu đầu tiên của quý vị.
(Thu phóng, WebX, v.v.)