Thư Viện Chi Nhánh Vineland

Ngoại thất của Vineland Chi nhánh

Giờ

Thứ Hai 2 giờ trưa - 6 giờ chiều
Thứ Ba 10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Thứ Tư 10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Thứ Năm 10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Thứ Sáu 2 giờ trưa - 6 giờ chiều
Thứ Bảy 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
Chủ Nhật Đóng

  Các Ngày Lễ Đóng Cửa
  Hướng dẫn an toàn

Địa Chỉ

1450 Blossom Hill Road
San Jose, CA 95118

Từ Cộng Đồng Của Chúng Ta

"Thư Viện Vineland là một nơi chào đón. Tôi đã đến thư viện này từ khi còn là một cô bé và tôi đã trở nên rất thoải mái khi ở chung quanh những nhân viên tuyệt vời. Các tình nguyện viên là siêu tử tế và rất dễ tiếp cận. "

- Vineland Khách hàng

THAM DỰ SINH HOẠT

Những câu chuyện và nhiều hơn thế nữa cho trẻ nhỏ, 0-5

Trực tiếp storytimes đang trở lại! Các chương trình ảo và điện thoại vẫn có sẵn trong nhà của bạn.

Đọc Học hè

Đọc để tìm hiểu và giành giải thưởng! Mọi lứa tuổi đều có thể mở rộng kiến ​​thức trong mùa hè.

Sự kiện ảo từ Vineland

Các sinh hoạt được tổ chức trên mạng quý vị có thể tham dự thoải mái từ nhà.