Thư Viện Chi Nhánh Vineland

Ngoại thất của Vineland Chi nhánh

Giờ

Thứ Hai 2 giờ trưa - 6 giờ chiều
Thứ Ba 10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Thứ Tư 10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Thứ Năm 10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Thứ Sáu 2 giờ trưa - 6 giờ chiều
Thứ Bảy 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
Chủ Nhật 12 giờ trưa - 5 giờ chiều

  Các Ngày Lễ Đóng Cửa
  Hướng dẫn an toàn

Địa Chỉ

1450 Blossom Hill Road
San Jose, CA 95118

Từ Cộng Đồng Của Chúng Ta

"Thư Viện Vineland là một nơi chào đón. Tôi đã đến thư viện này từ khi còn là một cô bé và tôi đã trở nên rất thoải mái khi ở chung quanh những nhân viên tuyệt vời. Các tình nguyện viên là siêu tử tế và rất dễ tiếp cận. "

- Vineland Khách hàng

THAM DỰ SINH HOẠT

Đọc Truyện (Storytimes)

Stories, vần điệu và bài hát cho trẻ nhỏ từ 0-5 tuổi.

Sự kiện ảo từ Vineland

Các sinh hoạt được tổ chức trên mạng quý vị có thể tham dự thoải mái từ nhà.