Thư viện Chi Nhánh Village Square

Ngoại thất của Village Square Chi nhánh

Giờ

Thứ Hai 2 giờ trưa - 6 giờ chiều
Thứ Ba 10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Thứ Tư 10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Thứ Năm 10 giờ sáng - 7 giờ chiều
Thứ Sáu 2 giờ trưa - 6 giờ chiều
Thứ Bảy 10 giờ sáng - 6 giờ chiều
Chủ Nhật Đóng

  Các Ngày Lễ Đóng Cửa
  Hướng dẫn an toàn

Địa Chỉ

4001 Evergreen Village Square
San Jose, CA 95135

  •    Quận Hội đồng: 8
  •    Tuyến Xe Buýt: 39
  •    Chỗ Đậu Xe: Có chỗ đậu xe dọc lề đường
  •    Xem Ảnh Trên Flickr

Từ Cộng Đồng Của Chúng Ta

"Tại Chi Nhánh Village Square, nhân viên và khách hàng thực sự hoạt động như trong một cộng đồng. Mọi người đều rất tử tế và hữu ích, và đó là một nơi tuyệt vời để quây quần thư giản. "

- Simi G.

THAM DỰ SINH HOẠT

Câu lạc bộ Bài tập về nhà

Các tình nguyện viên sẽ có mặt để giúp học sinh làm bài tập.

Đọc Truyện (Storytimes)

Stories, vần điệu và bài hát cho trẻ nhỏ từ 0-5 tuổi.

Sự kiện ảo từ Village Square

Các sinh hoạt được tổ chức trên mạng quý vị có thể tham dự thoải mái từ nhà.