Chính Sách Về Quyền Riêng Tư Của Nhà Cung Cấp

nhà cung cấp trao đổi chìa khóa và tiền mặt cho một doanh nghiệp

San José Public Library cấp phép các dịch vụ và nội dung từ các nhà cung cấp bên thứ ba, những người có chính sách bảo mật và chính sách riêng tư của họ pracsắc tố. Khi bạn rời khỏi trang web thư viện,racđối với các hệ thống này sẽ được điều chỉnh bởi các chính sách bảo mật cá nhân của họ. Kiểm tra các tuyên bố về quyền riêng tư cho các nhà cung cấp cụ thể được liệt kê ở đây để tìm hiểu cách dữ liệu của bạntored và được họ sử dụng.

Sách điện tử & eMedia

eLearning & eResearch

Trên trang web của chúng tôi

Nhiều Loại Khác

 

Cập nhật 2019-08-12