SJPL Works

Blog của tác giả này

SJPL Works: Nhóm làm việc cho những người phụ nữ trở về

Tham gia SJPL Works'hội thảo ảo hỗ trợ những người phụ nữ trở về gặp gỡ và cộng tác với nhau để giúp họ bắt đầu tìm kiếm việc làm.

SJPL Works
02/07/2023 - 5:00 chiều

Giữ bình tĩnh và đặt mục tiêu lớn cho năm 2021

Hội thảo sẽ giúp bạn thiết lập và đạt được các mục tiêu năm 2021 của mình.

SJPL Works
01/21/2021 - 3:00 chiều

Brainfuse JobNow & VetNow

Tìm hiểu cách Brainfuse JobNow & VetNow có thể giúp bạn trong quá trình tìm kiếm việc làm.

SJPL Works
12/14/2020 - 10:00 sáng

Tránh lừa đảo việc làm

Thông tin về cách bảo vệ bạn khỏi những trò gian lận việc làm.

SJPL Works
10/20/2020 - 10:00 sáng

Tài nguyên Tìm kiếm Việc làm Trực tuyến

Danh sách các nguồn có sẵn trực tuyến cho người tìm việc.

SJPL Works
09/28/2020 - 10:00 sáng

Cách viết sơ yếu lý lịch và thư xin việc

Tư vấn về cách viết một sơ yếu lý lịch mạnh mẽ và thư xin việc.

SJPL Works
07/13/2020 - 10:00 sáng

Đạo luật bảo vệ tiền lương Chương trình linh hoạt

Đạo luật linh hoạt PPP mới có ý nghĩa gì đối với bạn và doanh nghiệp của bạn.

SJPL Works
06/06/2020 - 10:00 sáng

Mở lại doanh nghiệp

Thông tin về việc chuẩn bị cho các doanh nghiệp mở cửa trở lại và các quy tắc mới của Hạt Santa Clara cho phép các nhà bán lẻ mở cửa kinh doanh và cung cấp dịch vụ giao hàng hoặc nhận hàng lề đường.

SJPL Works
05/27/2020 - 10:00 sáng

Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES) Cho Các Tiểu Thương

Những gì đạo luật CARES mới có thể giúp cho doanh nghiệp của quý vị.

SJPL Works
04/03/2020 - 2:30 chiều

Tài Nguyên Về Tiểu Thương COVID-19

Danh sách các tài nguyên sẵn có để hỗ trợ các tiểu thương bị ảnh hưởng bởi COVID-19.

SJPL Works
03/25/2020 - 9:00 sáng

Cách Làm Việc Tại Nhà

Thói quen lành mạnh khi làm việc tại nhà.

SJPL Works
03/19/2020 - 9:00 sáng