Karla Alvarez

Về tôi

Đại từ: she / ella / they. Làm nổi bật các stories, dự án và nguồn lực cho cộng đồng.

Blog của tác giả này

Tháng Di sản Latinx/Tây Ban Nha: Tôn vinh việc xây dựng cộng đồng

Tôn vinh sự đóng góp và xây dựng cộng đồng.

Karla Alvarez
09/07/2023 - 12:29 chiều

Kết nối cộng đồng: Chủng tộc bất bình đẳng

Bản tóm tắt những gì chúng tôi nghe được từ các thành viên cộng đồng liên quan đến racbất bình đẳng

Karla Alvarez
01/07/2022 - 4:43 chiều

Sự tham gia của cộng đồng: Chúng tôi đang lắng nghe!

Bản tóm tắt những gì chúng tôi đã nghe được từ các thành viên cộng đồng trong học kỳ đầu tiên của Cuộc trò chuyện cộng đồng năm 2021.

Karla Alvarez
11/01/2021 - 3:15 chiều

Kỷ niệm Tháng Di sản Tây Ban Nha

Một kỷ niệm của nền văn hóa,tory, ảnh hưởng và đóng góp của những người có chung mối quan hệtors từ Tây Ban Nha và Mỹ Latinh.

Karla Alvarez
09/14/2020 - 6:15 chiều