Julianna Black

Blog của tác giả này

TIROC: Điều hướng các ngày lễ

Tiếp theo trong loạt blog Chăm sóc định hướng phục hồi, có thông tin về chấn thương (TIROC): Điều hướng các ngày lễ.

Julianna Black
12/10/2022 - 8:00 sáng

Tiêu điểm cộng đồng: Trung tâm chăm sóc sức khỏe thanh niên Downtown

Tìm hiểu về các dịch vụ và tài nguyên hiện có thông qua Trung tâm Sức khỏe Thanh niên Downtown mới.

Julianna Black
09/26/2022 - 8:00 sáng

Trở lại học: Cân Nhắc Tổn Thương

SJPL muốn giúp bạn trở lại trường học. Tìm hiểu về chấn thương, các dấu hiệu của căng thẳng sang chấn và các nguồn lực sẵn có cho bạn.

Julianna Black
08/10/2022 - 11:30 sáng

Tài nguyên trong khoảng cách đi bộ của Thư viện King cho những người có nhu cầu

Tìm các nguồn thông tin và dịch vụ công cộng miễn phí ở trung tâm thành phố San Jose, bao gồm cả thông tin để được hỗ trợ về nhà ở.

Julianna Black
08/17/2021 - 5:24 chiều