Truyện Tranh

Về tôi

Hồ sơ này được duy trì bởi San José Public Library Ban tổ chức cuộc thi làm tiểu thuyết đồ họa. Chúng tôi chia sẻ các tài nguyên thư viện tuyệt vời cho những người muốn đọc và trải nghiệm truyện tranh và tiểu thuyết đồ họa, cũng như làm truyện tranh và tiểu thuyết đồ họa. Chúng tôi hy vọng bạn sẽ cân nhắc tham gia vào một trong nhiều sự kiện của chúng tôi. Tìm hiểu thêm về chúng tại Trang tiểu thuyết đồ họa.

Blog của tác giả này

Cosplay trên màn hình!

Tham gia chương trình Cosplay on Display của SJPL

Truyện Tranh
05/17/2022 - 4:00 chiều

Cuộc thi làm tiểu thuyết đồ họa 2022

Hãy sẵn sàng cho Cuộc thi làm tiểu thuyết đồ họa năm 2022!

Truyện Tranh
05/13/2022 - 2:00 chiều

Có thể là ngày thứ 4 với bạn!

Kỷ niệm Ngày Chiến tranh giữa các vì sao với Thư viện!

Truyện Tranh
05/04/2022 - 6:30 sáng

Tuần du lịch quốc gia

Tiểu thuyết đồ họa du lịch yêu thích và trò chơi du lịch minh họa, cùng với nhiều tài nguyên thư viện hơn cho công việc và giải trí!

Truyện Tranh
05/01/2022 - 8:00 sáng

Inte của NASAractive Graphic Novel: First Woman

Kiểm tra thông tin mới nàyractiểu thuyết đồ họa tive của NASA.

Truyện Tranh
04/29/2022 - 10:00 sáng

Ngày sách truyện tranh miễn phí 2022

Sơ lược về Ngày sách truyện miễn phí 2022.

Truyện Tranh
04/27/2022 - 10:00 sáng

Graphic Shakespeare

Khám phá Bard of Avon qua truyện tranh và tiểu thuyết đồ họa.

Truyện Tranh
04/21/2022 - 10:30 sáng

Spaaaaace!

Không gian Exploration trong Truyện tranh.

Truyện Tranh
04/12/2022 - 6:00 sáng

Bookish Comics

Tiểu thuyết đồ họa, truyện tranh và manga có thư viện, thủ thư, sách và cách đọc!

Truyện Tranh
04/09/2022 - 5:00 chiều

Lore Olympus Đọc-A-Thích

Yêu Lore Olympus? Đây là một vài stories về Persephone và sự hỗn loạn thần thánh!

Truyện Tranh
03/16/2022 - 6:00 chiều

Kỷ niệm Tuần lễ Will Eisner với Truyện tranh và Thủ công!

Tìm hiểu về Giải thưởng Will Eisner và kỷ niệm Tuần lễ Will Eisner với một món đồ thủ công thú vị!

Truyện Tranh
03/01/2022 - 5:00 sáng

Manga lãng mạn, xin vui lòng

Một danh sách ngắn về một số mối tình lãng mạn rất ngọt ngào, hấp dẫn.

Truyện Tranh
02/14/2022 - 5:00 chiều