Thư Viện Chi Nhánh Tully Community

Ngoại thất của chi nhánh Tully

Giờ

Có sẵn dịch vụ đón nhanh ngoài trời:

Thứ Hai 1 PM - 6 PM
Thứ Ba 1 PM - 6 PM
Thứ Tư 1 PM - 6 PM
Thứ Năm 1 PM - 6 PM
Thứ Sáu 1 PM - 6 PM
Thứ Bảy 1 PM - 6 PM
Chủ Nhật Đóng

  Các Ngày Lễ Đóng Cửa

Địa Chỉ

880 Tully Road
San Jose, CA 95111

Từ Cộng Đồng Của Chúng Ta

"Tôi yêu thư viện Tully vì một vài lý do. Đầu tiên là đội ngũ nhân viên. Họ thật tuyệt vời và thực sự quan tâm đến việc cung cấp chương trình chất lượng cho cộng đồng. Ngoài ra, khi tôi đến thư viện, tôi luôn gặp những người tôi biết. Cuối cùng, nó cung cấp cho tôi có cơ hội phục vụ. "

- Erin M.

THAM DỰ SINH HOẠT

Câu chuyện và nhiều hơn nữa cho trẻ nhỏ, 0-5

Khám phá các chương trình ảo và điện thoại thoải mái tại nhà của bạn.

Sự kiện ảo từ Tully

Các sự kiện trực tuyến bạn có thể tham dự từ sự thoải mái của nhà bạn.

Câu lạc bộ bài tập về nhà ảo

Cần giúp đỡ với bài tập về nhà của bạn? Các tình nguyện viên sẽ có mặt trực tuyến để giúp các học sinh K-8 làm bài tập về nhà.