Thư Viện Chi Nhánh Tully Community

Ngoại thất của chi nhánh Tully

Giờ Mở Cửa

Thứ Hai 1 PM - 6 PM
Thứ Ba 10 AM - 6 PM
Thứ Tư 1 PM - 6 PM
Thứ Năm 10 AM - 6 PM
Thứ Sáu 1 PM - 6 PM
Thứ Bảy 10 AM - 6 PM
Chủ Nhật Đóng

  Các Ngày Lễ Đóng Cửa
  Hướng dẫn an toàn

Địa Chỉ

880 Tully Road
San Jose, CA 95111

Từ Cộng Đồng Của Chúng Ta

"Tôi yêu thư viện Tully vì một vài lý do. Đầu tiên là đội ngũ nhân viên. Họ thật tuyệt vời và thực sự quan tâm đến việc cung cấp chương trình chất lượng cho cộng đồng. Ngoài ra, khi tôi đến thư viện, tôi luôn gặp những người tôi biết. Cuối cùng, nó cung cấp cho tôi có cơ hội phục vụ. "

- Erin M.

THAM DỰ SINH HOẠT

Những câu chuyện và nhiều hơn thế nữa cho trẻ nhỏ, 0-5

Khám phá các chương trình trên mạng và bằng điện thoại, tận hưởng thoải mái tại nhà của quý vị.

Sự kiện ảo từ Tully

Các sinh hoạt được tổ chức trên mạng quý vị có thể tham dự thoải mái từ nhà.