Bộ Công Cụ: Theo Dõi và Giữ Nặc Danh Trên Mạng

Hình minh họa: người đội mũ trùm đầu bao quanh chống tracvua và công cụ ẩn danh.

Quý vị Có Thể Giữ Được Nặc Danh Trên Mạng Hay Không?

Các dịch vụ Internet, như các trang mạng, phải biết cách tìm ra quý vị để chia sẻ thông tin với máy vi tính cá nhân hoặc dụng cụ của quý vị. Các trang mạng cũng giống như dịch vụ bưu điện: nếu họ sắp sửa giao một kiện hàng, họ cần phải biết địa chỉ của quý vị -- và có lẽ họ sẽ biết được rất nhiều về vùng lân cận từ lần đến của họ. Tất cả thông tin về việc quý vị dùng các dịch vụ trên mạng như thế nào có thể được theo dõi và cất trữ, hoặc là bởi trang mạng hoặc dịch vụ mà quý vị sử dụng hoặc bởi một nhóm thứ ba như một dịch vụ quảng cáo đăng tải các quảng cáo trên một trang mạng. Các trang mạng khác nhau cũng có thể tự động chia sẻ các dữ liệu của họ để xác định xem quý vị có đi đến cả hai trang mạng hay không.

Mặc dù các dụng cụ của quý vị không tiết lộ về quý vị, người ta (các thuật toán khai thác dữ liệu) có thể tìm được những tương đồng giữa các hoạt động trên mạng của quý vị ở các tài khoản khác nhau để lộ ra cho biết quý vị cũng chính là người đó. Thí dụ, các kỹ thuật tiên tiến hơn như nhận biết diện mạo trở nên phổ biến và tự động trên các nền tảng truyền thông xã hội (thí dụ, khi quý vị tải lên những hình chụp), và các phương pháp khác như nhận biết tiếng nói và cũng có sự phân tích về kiểu viết văn của quý vị.

Do đó, không có gì là được giữ nặc danh đúng mực trên Internet. Bất cứ lúc nào quý vị làm bất cứ điều gì trên Internet, quý vị để lại bằng chứng về danh tính và các hoạt động của mình, được biết đến thông thường như dấu ấn kỹ thuật số hoặc thông tin—mặc dù quý vị chưa bao giờ cho biết tới tên của mình.

Theo Dõi và Quảng Cáo Trên Mạng

Có một số phương pháp hiện được dùng để theo dõi các hoạt động trên mạng. Một trong các phương pháp thông thường nhất để theo dõi là qua các "cookies", các tập tin nhỏ bằng chữ chứa trên máy vi tính hoặc dụng cụ di động của quý vị bởi trang mạng mà quý vị đến thăm -- hoặc bởi một nhóm thứ ba hiển thị nội dung hoặc quảng cáo trên trang mạng đó. Đặc biệt trong trường hợp vừa nêu ra sau, các cookies thường theo dõi các hoạt động của quý vị trên các trang mạng khác nhau. Mặc dù quý vị đã huỷ bỏ các cookies cũ và không nhận cookies mới, vẫn có những cách khác để theo dõi quý vị. Các trang mạng và các nhà quảng cáo trên mạng có thể biết được quý vị là ai từ bằng chứng khác, bao gồm địa chỉ IP từ dụng cụ của quý vị (số nhận dạng độc đáo của máy, chẳng hạn như 127.0.0.1). Ngoài ra, duyệt trình trên mạng của mỗi dụng cụ có một cấu hình cụ thể (bao gồm thông tin như số của phiên bản, độ nét của màn hình, và hệ điều hành). Dụng cụ của quý vị chia sẻ thông tin này với các trang mạng để họ có thể hiển thị đúng và các thông tin hình ảnh. Tuy nhiên, cấu hình của mỗi dụng cụ khá độc đáo, tạo ra một "dấu vân tay" có thể dùng để nhận ra quý vị.

Việc theo dõi nhằm một số mục đích. Nó theo dõi cách quý vị sử dụng một trang mạng hoặc dịch vụ, và thường làm cho việc dùng các dịch vụ trên trang mạng được tiện lợi hơn. Thí dụ, nếu một trang mạng theo dõi lúc quý vị truy nhập vào, nó không cần phải hỏi tên người sử dụng và mật khẩu của quý vị mỗi lần quý vị di chuyển sang một trang khác. Các nhà cung cấp quảng cáo theo dõi các hoạt động trên mạng của quý vị để xác định xem họ nên hiển thị các quảng cáo nào cho quý vị. Trong quảng cáo về hành vi, các dịch vụ quảng cáo dùng các dữ liệu về quá trình duyệt trang mạng của quý vị -- thường thu thập trên nhiều trang mạng -- để làm nên một tiểu sử và rút ra kết luận về những điều mà quý vị có thể lưu tâm đến để mua. Điều này có thể bao gồm thông tin trực tiếp về các sở thích của quý vị, như trong sự kiện là quý vị đã tìm "sippy cups" (ly uống nước cho em bé), hoặc thông tin dự đoán được từ các sở thích đó, như tuổi gần đúng của quý vị. Do đó, quý vị có thể thấy rằng việc quý vị nhìn vào các sippy cups có nghĩa là quý vị sẽ xem các quảng cáo về những sản phẩm dành cho em bé ngay cả khi quý vị đến viếng một trang mạng về thiên văn.

Nhiều cơ sở kinh doanh và tổ chức có thể cung cấp các dịch vụ miễn phí vì số tiền lời mà họ kiếm được từ việc bán thông tin của quý vị cho các nhà quảng cáo -- nhưng các dữ liệu chia sẻ này bao gồm nhiều thông tin có thể được dùng để tìm ra quý vị. Không phải tất cả mọi theo dõi đều xấu, nhưng cũng tùy theo các yếu tố như ai đang theo dõi quý vị, thông tin nào đã được thu nhặt, ai sử dụng thông tin này, thông tin được chứa bao nhiêu lâu, v.v.

Các Kỹ Thuật Chống Theo Dõi

Người ta luôn luôn tìm các phương cách để tránh việc theo dõi, và nhiều kỹ thuật chống theo dõi đã có hiệu lực trong một thời gian. Nhưng kỹ thuật chống theo dõi thay đổi không ngừng, trong khi các công ty tìm ra các phương cách mới để theo dõi các dữ liệu quý báu của quý vị. Nếu quý vị quan tâm đến việc theo dõi trên mạng, hãy dùng các mách bảo trong bộ công cụ đường lối về sự riêng tư của mình để tìm ra các dụng cụ hữu hiệu, nhưng nên nhớ rằng chúng có thể bị lỗi thời. Ngoài ra, không có phương pháp nào là hoàn hảo, nếu có người biết đủ về kỹ thuật, họ vẫn có thể nhận biết được quý vị là ai.

Trong một số trường hợp, người ta có thể có một sự ngộ nhận về những điều mà kỹ thuật cải tiến cho việc giữ riêng tư thực sự làm được. Thí dụ, đánh dấu vào lựa chọn "Do Not Track" (Không Theo Dõi) trong các thiết đặt về trình duyệt trên trang mạng của quý vị có nghĩa là các trang mạng sẽ được thông báo cho biết là quý vị không muốn bị theo dõi -- nhưng trong thực hành, đa số các trang mạng đều bỏ qua yêu cầu này. Tương tự, các phương cách "private browsing" (trình duyệt trong quý riêng tư) và "incognito" (dấu tên) có thể ngăn ngừa được người tiếp theo sử dụng máy vi tính của quý vị không được xem quá trình duyệt trang mạng của quý vị, nhưng chúng có tác dụng rất ít trong việc ngăn ngừa các trang mạng và các dịch vụ để khỏi theo dõi các hoạt động trên mạng của quý vị.