Thông điệp cảnh báo

Tất cả các tòa nhà thư viện vẫn đóng cửa. Tham quan ngoài trời Địa điểm đón khách nhanh khi các khoản lưu giữ của bạn đã sẵn sàng - cuộc hẹn có sẵn nhưng không bắt buộc.

Thẻ Tạm Thời Cho Cư Dân San José

Hộp thư với hoa và số căn hộ được vẽ trên chúng.

Mượn Các Thư Liệu Vật Chất (Không Điện Tử)

Quý vị có muốn đặt giữ và mượn các thư liệu vật chất bằng cách sử dụng Dịch Vụ Nhận Hàng Cấp Tốc của chúng tôi nhưng không có Thẻ Truy Cập Đầy Đủ? Thẻ Tạm Thời cho phép quý vị làm điều này. Đầu tiên, quý vị cần một Thẻ Thư Viện Điện Tử. Khi quý vị có số Thẻ thư viện điện tử, như một người lớn và cư dân San Jose có thể sử dụng đơn này để chuyển đổi Thẻ thư viện điện tử sang Thẻ Tạm Thời.

Chi tiết

  • Ai đủ điều kiện? Có sẵn cho người lớn với Thẻ thư viện điện tử.
  • Loại thẻ: Lựa chọn của quý vị thiết kế thẻ nhựa với số và mã PIN.
  • Tôi có thể mượn được những gì? Tất cả mọi thứ mà thẻ thư viện điện tử mang lại cho quý vị cộng với các thư liệu vật chất. Điều này bao gồm học trên mạng, sách điện tử, đọc truyện điện tử, phim/nhạc điện tử, và thư liệu từ các bộ sưu tập của chúng tôi.
  • Giới Hạn Mượn: 20 vật phẩm. Số các mặt hàng điện tử khác nhau dựa trên nhà cung cấp.
  • Giới Hạn Đặt Giữ: 10 vật phẩm. Số các mặt hàng điện tử khác nhau dựa trên nhà cung cấp.
  • Khi tôi có thể sử dụng nó? Quý vị sẽ nhận được số Thẻ tạm thời mới của mình qua email trong vòng 2 Ngày làm việc và một thẻ nhựa qua bưu chính trong vòng 3 - 7 ngày làm việc.

Thẻ bị mất hoặc bị đánh cắp

Không điền vào mẫu này cho thay thế thẻ nhựa. Gọi 408-808-2000 để được hỗ trợ việc một thẻ bị mất hoặc bị đánh cắp.

Mẫu thẻ tạm thời

Địa chỉ gửi thư của bạn
Ngôn ngữ ưa thích
Thiết Kế Ưa Thích Cho Thẻ