TeensReach: Sinh Hoạt Cộng Đồng

Teens Reach là hội đồng thanh niên của San José Public Library. Thanh thiếu niên từ 13-18 tuổi tình nguyện hỗ trợ các chương trình và sự kiện của thư viện. Thanh thiếu niên có cơ hội học cách lãnh đạo và làm việc cùng nhau, tham gia vào cộng đồng của mình và đóng vai trò là cố vấn và người ủng hộ thư viện.

Chúng tôi làm gì?

Các hoạt động Teens Reach trong quá khứ bao gồm: các chương trình thủ công cho trẻ em, tình nguyện tại bàn ghi danh chương trình Đọc Học Mùa Hè của chúng tôi và đại diện Thư Viện Cộng Đồng San José tại các sinh hoạt cộng đồng. Các thành viên được tuyển dụng từ tất cả các vùng lân cận trên khắp San José và tham gia qua Teens Reach tại thư viện chi nhánh địa phương.

Muốn tham gia?

Để tham gia Teens Reach bạn phải từ 13-18 tuổi, có ưa thích mạnh mẽ về thư viện, thích làm việc với mọi người ở mọi lứa tuổi và mọi nền văn hóa, và sẵn sàng học các kỹ năng mới. Tư cách thành viên đòi hỏi phải có mặt thường xuyên tại các cuộc họp, tham gia và hỗ trợ các hoạt động và sự kiện của thư viện, và cảm giác vui vẻ và phiêu lưu. Như một phần thưởng phụ trội, các thành viên Teens Reach có thể hưởng được số giờ phục vụ cộng đồng thông qua việc tham gia vào các cuộc họp và hoạt động.

Để tham gia, hãy làm theo liên kết "Ghi Danh Cho Tôi" của chi nhánh thư viện bạn quan tâm. Một Teens Reach điều phối viên sẽ liên lạc với bạn càng sớm càng tốt.

Sắp tới Teens Reach Các cuộc họp

Chi Nhánh Teens Reach Tại Thư Viện Của Chúng Tôi

Thư Viện Chi Nhánh Hillview
Liên Hệ: 1-408-808-3033
Ghi Danh Cho Tôi

Thư Viện Chi Nhánh Joyce Ellington
Liên Hệ: 1-408-808-3043
Ghi Danh Cho Tôi

Thư Viện King
Liên Hệ: 1-408-808-2165
Ghi Danh Cho Tôi

Thư Viện Chi Nhánh Pearl Avenue
Liên Hệ: 1-408-808-3053
Ghi Danh Cho Tôi

Thư Viện Chi Nhánh Rose Garden
Liên Hệ: 1-408-808-3070
Ghi Danh Cho Tôi

Thư Viện Chi Nhánh Santa Teresa
Liên Hệ: 1-408-808-3068
Ghi Danh Cho Tôi

Thư Viện Chi Nhánh Seven Trees
Liên Hệ: 1-408-808-3056
Ghi Danh Cho Tôi

Thư Viện Chi Nhánh Tully Community
Liên Hệ: 1-408-808-3030
Ghi Danh Cho Tôi

Thư viện Chi Nhánh Village Square
Liên Hệ: 1-408-808-3093
Ghi Danh Cho Tôi

*Xin lưu ý: Thanh thiếu niên có thể bắt đầu đăng ký các cơ hội tình nguyện vào ngày 25 tháng XNUMX.

Thư Viện Chi Nhánh Vineland
Liên Hệ: 1-408-808-3000
Ghi Danh Cho Tôi

Thư Viện Chi Nhánh West Valley
Liên Hệ: 1-408-244-4747
Ghi Danh Cho Tôi

Thư Viện Chi Nhánh Willow Glen
Liên Hệ: 1-408-808-3045
Ghi Danh Cho Tôi

NHIỀU CƠ HỘI TUYỆT VỜI CHO THANH NIÊN

Chúng tôi có nhiều cách khác để bạn tham gia tình nguyện tại San Jose Public Library! Có một vài câu hỏi? Liên hệ Dịch Vụ Tình Nguyện tại 1-408-808-2181 hoặc volunteer.sjpl@sjlibrary.org

SJ Engage Sách Cho Thiếu Niên

Thanh niên địa phương từ 13-24 tuổi: Trao quyền. Hành động. Tạo nên sự khác biệt. Giúp tạo sự khác biệt trong cộng đồng của bạn đồng thời mở ra các cơ hội trong thế giới thực.

Nhà phê bình sách tuổi teen

Đạt được số giờ phục vụ tình nguyện bằng cách viết bài phê bình sách.
Trở lại đầu trang