TeensReach: Sinh Hoạt Cộng Đồng

Năm thiếu niên cười và cười trước ống kính. Teens Reach Logo

Tổng quan Teens Reach

Teens Reach là hội đồng thanh niên của Thư Viện Cộng Đồng San José, cung cấp một cách chính yếu cho thanh niên để xây dựng kỹ năng lãnh đạo của họ bằng cách phát triển và tham gia các hoạt động thư viện, cũng như trở thành cố vấn và người ủng hộ thư viện.

Chúng tôi làm gì?

Quá khứ Teens Reach các hoạt động bao gồm: chương trình thủ công cho trẻ em, hoạt động tình nguyện tại bảng đăng ký Chương trình học hè của chúng tôi, và đại diện San José Public Library tại các sự kiện cộng đồng. Các thành viên được tuyển chọn từ tất cả các vùng lân cận khắp San José và tham gia thông qua Teens Reach các chương tại các thư viện chi nhánh địa phương.

Muốn tham gia?

Để tham gia Teens Reach bạn phải từ 13-18 tuổi, có ưa thích mạnh mẽ về thư viện, thích làm việc với mọi người ở mọi lứa tuổi và mọi nền văn hóa, và sẵn sàng học các kỹ năng mới. Tư cách thành viên đòi hỏi phải có mặt thường xuyên tại các cuộc họp, tham gia và hỗ trợ các hoạt động và sự kiện của thư viện, và cảm giác vui vẻ và phiêu lưu. Như một phần thưởng phụ trội, các thành viên Teens Reach có thể hưởng được số giờ phục vụ cộng đồng thông qua việc tham gia vào các cuộc họp và hoạt động.

Để tham gia, hãy làm theo liên kết "Ghi Danh Cho Tôi" của chi nhánh thư viện bạn quan tâm. Một Teens Reach điều phối viên sẽ liên lạc với bạn càng sớm càng tốt.

Chi Nhánh Teens Reach Tại Thư Viện Của Chúng Tôi

   Xem tất cả các cuộc họp trong tháng này  Lưu ý: Trong thời gian đóng cửa thư viện, tất cả các cuộc họp là ảo.

Nhiều cơ hội tình nguyện cho thanh thiếu niên

Chúng tôi có nhiều cách khác để bạn tình nguyện tại San Jose Public Library! Có một vài câu hỏi? Tiếp xúc Dịch Vụ Tình Nguyện tại 1-408-808-2181 hoặc volunteer.sjpl@sjlibrary.org

SJ Engage Sách Cho Thiếu Niên

Giúp tạo ra sự khác biệt trong cộng đồng của bạn đồng thời mở ra các cơ hội trong thế giới thực.

Người đánh giá sách thiếu niên

Có được giờ phục vụ tình nguyện bằng cách viết đánh giá cuốn sách.