TeensReach: Sinh Hoạt Cộng Đồng

Năm thiếu niên cười và cười trước ống kính. Teens Reach Logo

Giới Thiệu Teens Reach

Teens Reach là hội đồng thanh niên của Thư Viện Cộng Đồng San José, cung cấp một cách chính yếu cho thanh niên để xây dựng kỹ năng lãnh đạo của họ bằng cách phát triển và tham gia các hoạt động thư viện, cũng như trở thành cố vấn và người ủng hộ thư viện.

Chúng tôi làm gì?

Quá khứ Teens Reach các hoạt động bao gồm: chương trình thủ công cho trẻ em, hoạt động tình nguyện tại bảng đăng ký Chương trình học hè của chúng tôi, và đại diện San José Public Library tại các sự kiện cộng đồng. Các thành viên được tuyển chọn từ tất cả các vùng lân cận khắp San José và tham gia thông qua Teens Reach các chương tại các thư viện chi nhánh địa phương.

Muốn tham gia?

Để tham gia Teens Reach bạn phải từ 13-18 tuổi, có ưa thích mạnh mẽ về thư viện, thích làm việc với mọi người ở mọi lứa tuổi và mọi nền văn hóa, và sẵn sàng học các kỹ năng mới. Tư cách thành viên đòi hỏi phải có mặt thường xuyên tại các cuộc họp, tham gia và hỗ trợ các hoạt động và sự kiện của thư viện, và cảm giác vui vẻ và phiêu lưu. Như một phần thưởng phụ trội, các thành viên Teens Reach có thể hưởng được số giờ phục vụ cộng đồng thông qua việc tham gia vào các cuộc họp và hoạt động.

Để tham gia, hãy làm theo liên kết "Ghi Danh Cho Tôi" của chi nhánh thư viện bạn quan tâm. Một Teens Reach điều phối viên sẽ liên lạc với bạn càng sớm càng tốt.

Chi Nhánh Teens Reach Tại Thư Viện Của Chúng Tôi

   Xem tất cả các cuộc họp trong tháng này  Lưu ý: Trong thời gian đóng cửa thư viện, tất cả các cuộc họp là ảo.

Thư Viện Chi Nhánh Almaden
Các cuộc họp:
Thứ sáu thứ hai của tháng lúc 4:00 PM
Tiếp xúc: 1-408-808-3040
Ghi Danh Cho Tôi

Thư Viện Chi Nhánh Alum Rock
Các cuộc họp:
 Vui lòng liên hệ với Chi Nhánh Alum Rock để biết ngày giờ
Tiếp xúc: 1-408-808-3090
Ghi Danh Cho Tôi

Thư Viện Chi Nhánh Alviso
Các cuộc họp:
Thứ sáu thứ ba trong tháng lúc 4:00 PM
Tiếp xúc: 1-408-263-3626
Ghi Danh Cho Tôi

Thư Viện Chi Nhánh Bascom
Các cuộc họp:
Thứ ba thứ hai trong tháng lúc 5:00 PM
Tiếp xúc: 1-408-808-3077
Ghi Danh Cho Tôi

Thư Viện Chi Nhánh Berryessa
Các cuộc họp:
Thứ sáu thứ tư trong tháng lúc 3:30 chiều
Tiếp xúc: 1-408-808-3050
Ghi Danh Cho Tôi

Thư Viện Chi Nhánh Biblioteca Latinoamericana
Song ngữ Tây Ban Nha / tiếng Anh
Các cuộc họp: Thứ sáu thứ hai của tháng lúc 4:00 PM
Tiếp xúc: 1-408-294-1237
Ghi Danh Cho Tôi

Thư Viện Chi Nhánh Calabazas
Các cuộc họp:
Thứ tư đầu tiên của tháng lúc 4:00 PM
Tiếp xúc: 1-408-808-3066
Ghi Danh Cho Tôi

Thư Viện Chi Nhánh Cambrian
Các cuộc họp:
Thứ Năm thứ ba của tháng lúc 4:00 PM
Tiếp xúc: 1-408-808-3080
Ghi Danh Cho Tôi

Thư viện Chi Nhánh East San José Carnegie
Các cuộc họp:
 Thứ bảy thứ tư của tháng lẻ lúc 1:00 PM
Tiếp xúc: 1-408-808-3075
Ghi Danh Cho Tôi

Thư Viện Chi Nhánh Edenvale
Các cuộc họp:
Thứ tư đầu tiên của tháng lúc 4:00 PM
Tiếp xúc: 1-408-808-3036
Ghi Danh Cho Tôi

Thư Viện Chi Nhánh Educational Park
Các cuộc họp:
Thứ tư đầu tiên của mỗi tháng vào lúc 3:30 chiều
Tiếp xúc: 1-408-808-3073
Ghi Danh Cho Tôi

Thư Viện Chi Nhánh Evergreen
Các cuộc họp:
Thứ ba thứ 3 trong tháng lúc 5:00 PM
Tiếp xúc: 1-408-808-3060
Ghi Danh Cho Tôi

Thư Viện Chi Nhánh Hillview
Các cuộc họp:
Thứ bảy đầu tiên mỗi tháng lúc 1:00 PM
Tiếp xúc: 1-408-808-3033
Ghi Danh Cho Tôi

Thư Viện Chi Nhánh Joyce Ellington
Các cuộc họp:
Thứ sáu thứ tư trong tháng lúc 4:00 chiều
Tiếp xúc: 1-408-808-3043
Ghi Danh Cho Tôi

Thư Viện King
Các cuộc họp:
Thứ tư đầu tiên của tháng lúc 4:00 PM
Tiếp xúc: 1-408-808-2165
Ghi Danh Cho Tôi

Thư Viện Chi Nhánh Pearl Avenue
Các cuộc họp:
Thứ Năm thứ hai của tháng lúc 4:00 PM trong phòng cộng đồng
Tiếp xúc: 1-408-808-3053
Ghi Danh Cho Tôi

Thư Viện Chi Nhánh Rose Garden
Các cuộc họp:
Thứ tư thứ tư trong tháng lúc 3:00 PM
Tiếp xúc: 1-408-808-3070
Ghi Danh Cho Tôi

Thư Viện Chi Nhánh Santa Teresa
Các cuộc họp:
Thứ sáu thứ ba trong tháng lúc 4:00 PM
Tiếp xúc: 1-408-808-3068
Ghi Danh Cho Tôi

Thư Viện Chi Nhánh Seven Trees
Các cuộc họp:
Thứ sáu thứ ba trong tháng lúc 4:00 PM
Tiếp xúc: 1-408-808-3056
Ghi Danh Cho Tôi

Thư Viện Chi Nhánh Tully Community
Các cuộc họp:
Thứ Năm thứ ba trong tháng lúc 5:00 - 7:00 PM
Tiếp xúc: 1-408-808-3030
Ghi Danh Cho Tôi

Thư viện Chi Nhánh Village Square
Các cuộc họp:
Vui lòng liên hệ Village Square Chi nhánh ngày giờ
Tiếp xúc: 1-408-808-3093
Ghi Danh Cho Tôi

Thư Viện Chi Nhánh Vineland
Các cuộc họp:
Thứ Năm đầu tiên của tháng lúc 4:00 PM
Tiếp xúc: 1-408-808-3000
Ghi Danh Cho Tôi

Thư Viện Chi Nhánh West Valley
Các cuộc họp:
Vui lòng liên hệ với Jessica Chung để biết ngày và giờ
Tiếp xúc: jessica.chung@sjlibrary.org
Ghi Danh Cho Tôi

Thư Viện Chi Nhánh Willow Glen
Các cuộc họp:
Thứ tư thứ hai trong tháng lúc 4:00 PM
Tiếp xúc: 1-408-808-3045
Ghi Danh Cho Tôi

Nhiều cách hơn để tình nguyện tại thư viện

Chúng tôi có nhiều cách khác để bạn tình nguyện tại San Jose Public Library! Có một vài câu hỏi? Tiếp xúc Dịch Vụ Tình Nguyện tại 1-408-808-2181 hoặc volunteer.sjpl@sjlibrary.org