TeenHQ Mẫu xác nhận chữ ký phòng thu âm

[văn bản giới thiệu cần thiết?]

Tên Của Quý Vị“*”
Ký ở trên
Chữ ký của bạn xác nhận rằng bạn đã hoàn thành khóa đào tạo. Bạn sẽ nhận được email xác nhận sau khi gửi biểu mẫu này. Thông tin bạn cung cấp, bao gồm tên và email của bạn, sẽ được thu thập để chứng minh rằng bạn đã hoàn thành khóa đào tạo và cung cấp cho bạn quyền truy cập vào Phòng thu âm. Vui lòng chuẩn bị sẵn email xác nhận để chia sẻ khi bạn đến buổi ghi hình đầu tiên. Nếu bạn cần sửa bất kỳ thông tin nào của mình, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ TeenHQ@sjlibrary.org.