Giáo Viên & Nhà Sư Phạm

Đồng hồ báo thức và quả táo xanh ngồi trên chồng sách với bút chì màu và cục tẩy nằm rải rác trên bàn và bảng phấn phía sau.

Tài Nguyên Cho Giáo Viên và Nhà Sư Phạm

Giúp học sinh của quý vị thành công bằng cách ghi danh một buổi tham quan tại thư viện hoặc tận dụng các thầy dạy kèm trên mạng của chúng tôi tại Tutor.com.

Lên lịch tham quan lớp học ảo với Thư viện

Lịch trình chuyến thăm ảo cho lớp của bạn đến thư viện của chúng tôi.

Thẻ Thư Viện Cho Học Sinh San José

Thư Viện Cộng Đồng San José đang hợp tác với các khu học chánh địa phương của chúng ta để cải thiện khả năng tiếp cận cho thanh thiếu niên.

Thẻ Thư Viện Điện Tử SJPL (SJPL eLibrary Card)

Không phải là thành viên SJPL? Đăng ký Thẻ thư viện điện tử MIỄN PHÍ của chúng tôi và bắt đầu truy cập các tài nguyên trực tuyến của chúng tôi.

Thẻ Thư Viện Cho Trường Trung Học Cơ Sở / Trung Học Phổ Thông

Không có sẵn trong thời gian đóng cửa. Khi chúng tôi mở lại, thanh thiếu niên có thể nhận thẻ thư viện SJPL và mượn từng món mà không cần chữ ký của cha mẹ hoặc người giám hộ.

Tutor.com

Nhận trợ giúp bài tập về nhà trực tiếp từ một giảng sư được chứng nhận hoặc sử dụng hướng dẫn học tập, bảng tính và hướng dẫn về các môn học phổ biến và các bài kiểm tra tiêu chuẩn tiểu bang khác nhau. Dành cho học sinh từ tiểu học đến đại học.

Tài Nguyên Giáo Dục Trong Thời Kỳ COVID-19

Các trường học và thư viện có thể tạm thời bị đóng cửa, nhưng tài nguyên thư viện có sẵn trực tuyến, 24/7, để giúp học sinh học tập và giúp giáo viên và phụ huynh chuẩn bị bài học.