Thẻ Thư Viện Cho Học Sinh San José

Hình ảnh Thẻ Thư viện Sinh viên San José được sử dụng bởi hầu hết các khu học chánh

Quan Hệ Đối Tác Với Học Khu

San José Public Library đang cộng tác với Học khu San Jose để hỗ trợ các mục tiêu thành tích học tập và nghề nghiệp của học sinh bằng cách cung cấp thẻ thư viện cho học sinh.

Với thẻ sinh viên này, bạn có thể truy cập các nguồn điện tử và kiểm tra tối đa năm mặt hàng mà không phải trả phí trễ hạn.

Các trường tham gia

biểu tượng của heo đất và tiền xu

Thẻ ̣đem đến các lợi ích:

Những câu hỏi thường gặp

biểu tượng của chồng sách

Điều luật sử dụng:

  • Phụ huynh hoặc thành viên gia đình không được sử dụng Thẻ Thư Viện Học Sinh San José để mượn tài liệu cho cho chính họ.
  • Phụ huynh muốn từ chối Thẻ Thư Viện Học Sinh San José nên liên lạc với trường của con em họ.
  • Thẻ Thư Viện Học Sinh San José sẽ hết hạn khi học sinh tốt nghiệp hoặc rời khỏi học khu.

Liên hệ - Yêu cầu chung

Lauren Hancock
Education & Digital Literacy trưởng
1-408-808-2049
studentcard @ sjl Library.org

Các trường tham gia: Cách truy cập tài khoản của bạn

Khu trung học Campbell Union (Sắp vào mùa thu năm 2021)

Hỗ Trợ Cho Học Sinh

Sự xuất sắc ở trường học bắt đầu từ thư viện. Xem tổng quan về tất cả các nguồn của chúng tôi dành cho sinh viên.

Phụ Huynh & Người Trông Nom

Giúp chuẩn bị cho con đi học, hỗ trợ khả năng học tập đặc thù của các em, giữ cho các em an toàn trên mạng và gia tăng thành công và thành tích học tập của các em.

Giáo Viên & Nhà Sư Phạm

Chúng tôi có thể hỗ trợ giáo viên và phụ huynh chuẩn bị bài học và tăng cường khả năng học tập của trẻ ở nhà.