Thông điệp cảnh báo

Tất cả các tòa nhà thư viện vẫn đóng cửa. Tham quan ngoài trời Địa điểm đón khách nhanh khi các khoản lưu giữ của bạn đã sẵn sàng - cuộc hẹn có sẵn nhưng không bắt buộc.

Thẻ Thư Viện Cho Học Sinh San José

Hình ảnh Thẻ Thư viện Sinh viên San José được sử dụng bởi hầu hết các khu học chánh

Quan Hệ Đối Tác Với Học Khu

Thư Viện Cộng Đồng San José đang hợp tác với Học Khu San José để hỗ trợ các mục tiêu thành đạt học tập và nghề nghiệp của học sinh bằng cách cung cấp thẻ thư viện học sinh cấp quyền truy cập vào tài nguyên điện tử và cho phép mượn tối đa năm thư liệu mà không phải trả lệ phí trễ hạn.

Các trường tham gia

biểu tượng của heo đất và tiền xu

Thẻ ̣đem đến các lợi ích:

Câu Hỏi Thường Gặp

biểu tượng của chồng sách

Điều luật sử dụng:

  • Phụ huynh hoặc thành viên gia đình không được sử dụng Thẻ Thư Viện Học Sinh San José để mượn tài liệu cho cho chính họ.
  • Phụ huynh muốn từ chối Thẻ Thư Viện Học Sinh San José nên liên lạc với trường của con em họ.
  • Thẻ Thư Viện Học Sinh San José sẽ hết hạn khi học sinh tốt nghiệp hoặc rời khỏi học khu.

Liên hệ - Yêu cầu chung

Lauren Hancock
Trình quản lý giáo dục & kỹ thuật số
1-408-808-2049
studentcard @ sjl Library.org

Hỗ Trợ Cho Học Sinh

Sự thăng tiến trong học đường bắt đầu tại thư viện. Xem tổng quát tất cả các nguồn tài nguyên của chúng tôi dành đặc biệt cho học sinh.

Phụ Huynh & Người Trông Nom

Giúp chuẩn bị cho con đi học, hỗ trợ khả năng học tập đặc thù của các em, giữ cho các em an toàn trên mạng và gia tăng thành công và thành tích học tập của các em.

Giáo Viên & Nhà Sư Phạm

Tài nguyên cho các giáo viên và nhà sư phạm.