Hỗ Trợ Cho Học Sinh

đồ dùng học tập khác nhau trên bàn gỗ

Sự xuất sắc trong học đường bắt đầu từ Thư Viện Cộng Đồng của bạn!

Tận dụng các chương trình giáo dục đang diễn ra, tài nguyên trực tuyến, sách và các tài liệu khác. Chúng tôi cũng cung cấp các câu lạc bộ làm bài tập về nhà miễn phí và trợ giúp trực tuyến từ các thủ thư của chúng tôi.

Trợ Giúp Bài Tập Về Nhà - Tài Nguyên Trên Mạng

Tài nguyên trên mạng để giúp làm bài tập về nhà cho trẻ em và thanh thiếu niên.

Câu lạc bộ bài tập về nhà

Cần giúp đỡ với bài tập về nhà của bạn? Các tình nguyện viên sẽ có mặt để giúp học sinh Mẫu giáo - Lớp 8 làm bài tập về nhà.

Tutor.com

Nhận trợ giúp bài tập về nhà trực tiếp từ một giảng sư được chứng nhận hoặc sử dụng hướng dẫn học tập, bảng tính và hướng dẫn về các môn học phổ biến và các bài kiểm tra tiêu chuẩn tiểu bang khác nhau. Dành cho học sinh từ tiểu học đến đại học.

Chuẩn Bị Thi

Tài nguyên trực tuyến để giúp bạn học tập cho các kỳ thi nghề nghiệp và trường học phổ biến.

Điểm truy cập Wi-Fi cho sinh viên San José

Mượn miễn phí điểm phát sóng Wi-Fi (wifi) đã được lọc trong toàn bộ năm học 2022-2023.