Thông điệp cảnh báo

Do việc đóng cửa tạm thời của chúng tôi, chúng tôi hiện không chấp nhận quyên góp sách tại bất kỳ địa điểm nào.

Hỗ Trợ Cho Học Sinh

2 hàng đồ dùng học tập đầy màu sắc nằm trên bảng đen phấn

Sự xuất sắc trong học đường bắt đầu từ Thư Viện Cộng Đồng của bạn!

Tận dụng các chương trình giáo dục đang tiếp diễn, tài nguyên trên mạng, sách và các tài liệu khác và ghé thăm địa điểm thư viện gần nhất của bạn cho các câu lạc bộ làm bài tập nhà miễn phí và hỗ trợ cá nhân của một quản thủ thư viện.

Trợ Giúp Bài Tập Về Nhà - Tài Nguyên Trên Mạng

Tài nguyên trên mạng để giúp làm bài tập về nhà cho trẻ em và thanh thiếu niên.

Các Câu Lạc Bộ & Sinh Hoạt Làm Bài Tập Về Nhà

Nhận trợ giúp trực tiếp làm bài tập về nhà tại một trong những câu lạc bộ bài tập về nhà của chúng tôi hoặc các sinh hoạt học tập khác.

Tutor.com

Nhận trợ giúp bài tập về nhà trực tiếp từ một giảng sư được chứng nhận hoặc sử dụng hướng dẫn học tập, bảng tính và hướng dẫn về các môn học phổ biến và các bài kiểm tra tiêu chuẩn tiểu bang khác nhau. Dành cho học sinh từ tiểu học đến đại học.

Chuẩn Bị Thi

Tài nguyên trực tuyến để giúp bạn học tập cho các kỳ thi nghề nghiệp và trường học phổ biến.

Máy tính, In và Sao chép

Chi tiết về các máy vi tính công cộng miễn phí, có thể đặt trước mà bạn có thể sử dụng tại thư viện và chi phí cho việc in và sao chép. Máy hủy tài liệu miễn phí và máy quét (scanner) có sẵn.