Thông điệp cảnh báo

Tất cả các tòa nhà thư viện vẫn đóng cửa. Tham quan ngoài trời Địa điểm đón khách nhanh khi các khoản lưu giữ của bạn đã sẵn sàng - cuộc hẹn có sẵn nhưng không bắt buộc.

NHẬN THÔNG TIN

Blogs

Blog của nhân viên thư viện về các chủ đề như sách, nguồn điện tử, thanh thiếu niên và lịch sử địa phương.

Tạp chí SJPL Bound

Chọn một bản sao của SJPL Bound tại thư viện địa phương của bạn hoặc đọc trực tuyến để tìm hiểu về các sự kiện, dịch vụ, tin tức và cơ hội được cung cấp tại các thư viện trên toàn thành phố.

Đăng ký nhận bản tin điện tử của chúng tôi

Cập nhật thông tin mới nhất từ ​​SJPL bằng cách đăng ký vào Bản tin điện tử của chúng tôi về nhiều sở thích khác nhau.

Văn Phòng Thông Tin

Đối với phương tiện truyền thông: tin tức mới nhất, danh bạ, sử dụng logo, hình ảnh, video và nhiều hơn nữa.

Liên Hệ

Gọi điện thoại, gửi email, ghé thăm chúng tôi. Dưới đây là nhiều cách để liên hệ với chúng tôi.