Bài phát biểu & tranh luận

Cô gái người Mỹ gốc Phi dễ thương cầm lá cờ Hoa Kỳ nhỏ và mỉm cười với nền trời xanh và trắng.

Giới thiệu về Bài phát biểu & Tranh luận

San José Public Library cung cấp Bài phát biểu & Tranh luận để xây dựng lập luận thuyết phục và kỹ năng tư duy phản biện cho học sinh lớp 3 - 5. Học sinh tập trung tìm hiểu về các vấn đề công bằng xã hội.

Chi tiết

Công dân Toàn cầu là chủ đề cho chương trình Diễn thuyết & Tranh luận của SJPL dành cho học sinh lớp 3 - 5. Với chủ đề này, học sinh thực hiện được những điều sau:

  • Công dân toàn cầu: Hiểu sâu hơn về việc trở thành một công dân toàn cầu trong Thế kỷ 21.
  • Công bằng xã hội: Khám phá các vấn đề công bằng xã hội trong khuôn khổ diễn thuyết và tranh luận.
  • Nói thuyết phục: Tìm hiểu những điều cơ bản về cách nói thuyết phục.
  • Race, Vốn chủ sở hữu và bao gồm (RET): Phản ánh trên race, công bằng và bao gồm.
  • Tư duy phê phán: Mài sắc kỹ năng tư duy phản biện.
  • Nói & Lập luận: Xây dựng sự tự tin khi phát biểu và bảo vệ lập luận.

Câu hỏi?

Mọi thắc mắc về chương trình, vui lòng liên hệ Bridget Kowalczyk tại Bridget.kowalczyk@sjlibrary.org or 408-808-2194.