Leonard Cohen

Số bài hát
969
Nhà xuất bản Songbook
Hal leonard

Bài hát trong cuốn sách này:

A Thousand Kisses sâu
Ca
Bird on the Wire (Chim trên dây)
Bird on the Wire (Chim trên dây)
Khách sạn Chelsea số 2
Khiêu vũ với tôi đến cuối tình yêu
Mọi người đều biết
Áo mưa màu xanh nổi tiếng
Đầu tiên chúng tôi đi Manhattan
Tương lai
Hallelujah
Này, đó không thể là một cách để nói tạm biệt
Anh là người đàn ông của em
Rất lâu, Maryne
Suzanne
Chờ đợi Miracle