Lời hứa, lời hứa: bộ phim hài âm nhạc

Số bài hát
962
Nhà xuất bản Songbook
Hal leonard

Bài hát trong cuốn sách này:

Một khuôn mặt có thể là một điều đẹp
Một ngôi nhà nó không phải nhà
Một nửa lớn như cuộc sống
Tôi nói một lời cầu nguyện nhỏ
Tôi se không bao giơ yêu nưa
Biết khi nào nên rời đi
Lời hứa, lời hứa
Cô ấy thích bóng rổ
Cô ấy thích bóng rổ
Tầng trên
Điều muốn
Dù bạn là ai, tôi yêu bạn
Bạn sẽ nghĩ về ai đó