Cuốn sách bài hát Gershwin đầu tiên của tôi: một kho bài hát yêu thích để chơi

Số bài hát
961
Nhà xuất bản Songbook
Hal leonard

Bài hát trong cuốn sách này:

'S tuyệt vời
Một ngày sương mù (ở thị trấn London)
Người mỹ ở Paris
Bidin 'Thời gian của tôi
Nhưng không phải cho tôi
Nhúngraceable bạn
Nhịp điệu hấp dẫn
Cho bạn, cho tôi, cho mãi mãi
Mặt cười
Mặt cười
I Got Plenty o 'Nuttin'
Tôi có nhịp điệu
Tôi yêu bạn Porgy
Hãy gọi tắt toàn bộ điều
Chú chim nhỏ Jazz
Tình yêu ở đây để ở lại
Người đàn ông tôi yêu
Tôi và chỉ một
Làm việc tốt nếu bạn có thể có được nó
Của tôi hát
Rhapsody in Blue
Một người nào đó để xem Over Me
Tấn công ban nhạc
Tấn công ban nhạc
Thời gian hè
Tất cả họ đều cười
Họ không thể rời xa tôi