Wes Montgomery

Số bài hát
925
Nhà xuất bản Songbook
Hal leonard

Bài hát trong cuốn sách này:

Một ngày trong cuộc sống
Bumpin 'on Sunset
Ngày của rượu vang và hoa hồng
Bốn trên sáu
Bài hát đường
rượu tequila
Bờ Tây