Best of Bruno Mars: 11 mục yêu thích được sắp xếp cho piano dễ dàng

Số bài hát
910
Nhà xuất bản Songbook
Hal leonard

Bài hát trong cuốn sách này:

Ma thuật 24k
Đếm tôi
lựu đạn
Trời sẽ mưa
Chỉ là cách bạn đang
Bị khóa ngoài trời
Kết hôn với bạn
Treasure
Uptown Funk
Versace trên sàn
Khi tôi là người đàn ông của bạn