Black Sabbath cần thiết: guitar dễ dàng với các đoạn riff và solo

Số bài hát
901
Nhà xuất bản Songbook
Hal leonard

Bài hát trong cuốn sách này:

Black Sabbath
Children of the Grave
Vải đắp mặt người chết
Tang lễ điện
Nàng tiên mang giày
Into the Void
Người Sắt
Vũ nữ thoát y
Chúa tể thế giới này
NIB
Paranoid
Sa-bát ngày Sa-bát đẫm máu
snowblind
Step Up
Step Up
Siêu nhiên
Lá ngọt
Lợn Chiến (Nội suy Bức tường của Luke)
Thuật sĩ