Sting: tốt nhất trong 25 năm

Số bài hát
900
Nhà xuất bản Songbook
Hal leonard

Bài hát trong cuốn sách này:

Khiêu vũ một mình (Cueca Solo)
Dễ vỡ
Mây nặng không mưa
Tôi đã được mang đến giác quan của tôi
Tôi rất hạnh phúc, tôi không thể ngừng khóc
Nếu tôi mất niềm tin vào bạn
Nếu bạn yêu ai đó để họ ra đi
Tình yêu là làn sóng thứ bảy
Điên về bạn
Tin nhắn trong một chai
Mặt trăng trên đường Bourbon
Không bao giờ trở về nhà
Nga
Gửi tình yêu của bạn
Bảy ngày
Hình dạng của trái tim tôi
Lồng linh hồn
Xe bị đánh cắp (Đưa tôi nhảy múa)
Họ nhảy một mình (Cueca Solo)
Chúng ta sẽ ở bên nhau
Khi chung tôi nhảy
bất cứ khi nào tôi gọi tên bạn
Vì sao tôi nên khóc vì bạn?
Bạn vẫn chạm vào tôi