Độc tấu nhạc cụ đá lăn. Tập 2, đệm đàn piano.

Số bài hát
893
Nhà xuất bản Songbook
Alfred

Bài hát trong cuốn sách này:

(Tôi không thể nhận được không)
Tất cả những gì tôi cần làm là ước mơ
Blueberry Hill
Dancing Queen
Cao hơn và cao hơn
Hotel California
Tình yêu của em sâu đậm đến cỡ nào
Tôi hiểu bạn (tôi cảm thấy tốt)
Vào nửa đêm
Spirit in the Sky
Màu trắng nhạt
Bạn gửi cho tôi