Bài hát Randy Newman. Tập 1

Số bài hát
891
Nhà xuất bản Songbook
Công ty xuất bản Alfred

Bài hát trong cuốn sách này:

Avalon
Bài hát của Chúa (Đó là lý do tại sao tôi yêu nhân loại)
Các quốc gia lớn của châu Âu
Tôi nghĩ hôm nay trời sẽ mưa
Ở Đức trước chiến tranh
Đó là Cô đơn ở trên cùng
Đó là tiền mà tôi yêu
Hãy để tôi đi
Sống thiếu em
Louisiana 1927
Marie
Khoa học chính trị
Ragtime (từ hình ảnh chuyển động Ragtime)
cổ cồn
Đi thuyền buồm
Khi cô ấy yêu tôi
Thế giới không công bằng
Bạn có thể để lại chiếc mũ của bạn