Dreamgirls

Số bài hát
885
Nhà xuất bản Songbook
Hal leonard

Bài hát trong cuốn sách này:

Không phải không có bữa tiệc
Và tôi đang nói với bạn rằng tôi sẽ không đi
Xe Cadillac
Dreamgirls
Giả mạo theo cách của bạn lên Top
Gia đình
Khó nói lời chia tay, tình yêu của tôi
Nặng
tôi đang thay đổi
Anh muốn em, cưng à
Move (Bạn đang bước vào trái tim tôi)
Chỉ một đêm
Steppin 'đến mặt xấu
Khi lần đầu tiên tôi nhìn thấy bạn