Bruce Springsteen: Bản nhạc tuyển tập

Số bài hát
876
Nhà xuất bản Songbook
Alfred

Bài hát trong cuốn sách này:

Atlantic City
Badlands
Bởi vì ban đêm
Bị lóa mắt bởi ánh sáng
Sinh ra để chạy
Ngụy trang rực rỡ
Nhảy múa trong bóng tối
Devil's Arcade
Cô gái mặc quần áo mùa hè
Ngày vinh quang
Biker giang hồ
Trái tim đói khát
Nếu tôi nên tụt lại phía sau
Đất rừng
Quê hương của tôi
Cadillac màu hồng
Chứng minh tất cả các đêm
Racđi vào phố
Santa Claus đến thị trấn
Cứu lấy tình yêu của tôi
Đường phố Philadelphia
Đại lộ thứ mười đóng băng
Lời hứa
Sự gia tăng
Sông
The Wrestler
Thunder Road
Đường hầm của tình yêu
Làm việc trên một giấc mơ